Dự thảo
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Tuy Hòa.
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan soạn thảo: UBND thành phố Tuy Hòa
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 01/08/2016
Số lượt xem: 2672
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
- Hồ sơ lấy ý kiến: Theo quy định Khoản 1, Điều 8, Nghị định 43/2014/NĐ-CP gồm: + Dự thảo báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. + Bản đồ quy hoạch sử dụng đất. - Nội dung lấy ý kiến: Về các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, các dự án công trình thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất, các nội dung nêu trong dự thảo báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.
- Hồ sơ lấy ý kiến: Theo quy định Khoản 1, Điều 8, Nghị định 43/2014/NĐ-CP gồm:
     + Dự thảo báo cáo tóm tắt  quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.
     + Bản đồ quy hoạch sử dụng đất.
- Nội dung lấy ý kiến: Về các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, các dự án công trình thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất, các nội dung nêu trong dự thảo báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.
Gửi góp ý cho dự thảo
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Tuy Hòa.
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha