KNTC
Tìm kiếm đơn thư khiếu kiện
Vui lòng nhập chính xác Họ tên người làm đơn vào ô tìm kiếm dưới đây
# Tiêu đề Ngày xuất bản
1 Quyết định v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Thái Học và ông Trần văn... 23/11/2016
2 Nội dung phản ánh đv ông Phạm Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND Phú Đông 14/07/2016
3 Trả lời đơn khiếu nại lần 2 của ông ông Trần Liêm và bà Trang Thị Hợi, thường... 22/02/2016
4 Trả lời đơn công dân: Bà Đặng Thị Chánh - Khu phố 5, Phường 2, thành phố Tuy Hòa 16/11/2015
5 Trả lời đơn ông Nguyễn Văn Hà 07/08/2015
6 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2015 05/08/2015
7 Trả lời đơn khiếu nại lần 2 của ông Hồ Văn Nguyên, thường trú Tổ 4 khu phố Bà... 20/07/2015
8 Quyết định V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tri hiện trú tại KP 5, phường... 09/06/2015
9 Báo cáo Kết quả giải quyết đơn của ông Lương Thững - Khu phố 6, phường Phú Đông,... 12/05/2015
10 QĐ số 2519/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 v/v Giải quyết đơn khiếu nại của bà nguyễn Thị... 08/05/2015
11 QĐ số 3704 ngày 21/7/2014 v/v đình chỉ giải quyết khiếu nại: Đặng Thị Mai 13/08/2014
12 QĐ số 3687/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 V/v: Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đinh... 13/08/2014
13 QĐ số 3686/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 V/v: Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Ngọc... 13/08/2014
14 QĐ số 3688/QĐ-UBND ngày 17/7 V/v: Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Đức Hùng.... 13/08/2014
15 QĐ số 3685/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 V/v: Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần... 13/08/2014
16 QĐ số 3903/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 v/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại... 13/08/2014
17 QĐ số 3902/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 v/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại:... 13/08/2014
18 QĐ số 3493/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 v/v thụ lý đơn thuộc thẩm quyền (bà Trịnh Thị... 13/08/2014
19 QĐ số 3888/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 v/v thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ... 13/08/2014
20 QĐ số 3702/QĐ-UBND ngày 21/7/2013 v/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại... 13/08/2014
Hiển thị 1 - 20 of 116 kết quả.
của 6