KNTC
Tìm kiếm đơn thư khiếu kiện
Vui lòng nhập chính xác Họ tên người làm đơn vào ô tìm kiếm dưới đây
Đơn thư khiếu nại tố cáo
# Tiêu đề Ngày xuất bản
1 Quyết định v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Thái Học và ông Trần văn... 23/11/2016
2 Trả lời đơn khiếu nại lần 2 của ông ông Trần Liêm và bà Trang Thị Hợi, thường... 22/02/2016
3 Trả lời đơn công dân: Bà Đặng Thị Chánh - Khu phố 5, Phường 2, thành phố Tuy Hòa 16/11/2015
4 QĐ số 2519/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 v/v Giải quyết đơn khiếu nại của bà nguyễn Thị... 08/05/2015
5 QĐ số 3903/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 v/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại... 13/08/2014
6 QĐ số 3902/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 v/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại:... 13/08/2014
7 QĐ số 3493/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 v/v thụ lý đơn thuộc thẩm quyền (bà Trịnh Thị... 13/08/2014
8 QĐ số 3888/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 v/v thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ... 13/08/2014
9 QĐ số 3702/QĐ-UBND ngày 21/7/2013 v/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại... 13/08/2014
10 QĐ số 3703/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 v/v thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ... 13/08/2014
11 QĐ số 3331/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 giao nhiệm vụ xác minh nội dung đơn khiếu nại... 13/08/2014
12 QĐ số 3332/QĐ-UBND ngatf 13/6/2014 giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại... 13/08/2014
13 QĐ số 3002/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 v/v thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ... 13/08/2014
14 QĐ số 2994/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 v/v Kiểm tra giải quyết và trả lời đơn theo... 13/08/2014
15 QĐ số 2942/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 v/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại... 13/08/2014
16 QĐ số 2890/QĐ-UBND ngày14/5/2014 v/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại:... 13/08/2014
17 QĐ 2889/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 v/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại: Võ... 13/08/2014
18 QĐ 2882/QĐ-UBND ngày 13/5 v/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại: Trần... 13/08/2014
19 QĐ 2553/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 V/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của... 13/08/2014
20 QĐ 2138 ngày 7/3/2014 v/v xác minh nội dung tố cáo của bà Lê Thị Hương 13/08/2014
Hiển thị 1 - 20 of 102 kết quả.
của 6