KNTC
Tìm kiếm đơn thư khiếu kiện
Vui lòng nhập chính xác Họ tên người làm đơn vào ô tìm kiếm dưới đây
Kết quả giải quyết đơn thư KNTC
# Tiêu đề Ngày xuất bản
1 Nội dung phản ánh đv ông Phạm Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND Phú Đông 14/07/2016
2 Trả lời đơn ông Nguyễn Văn Hà 07/08/2015
3 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2015 05/08/2015
4 Trả lời đơn khiếu nại lần 2 của ông Hồ Văn Nguyên, thường trú Tổ 4 khu phố Bà... 20/07/2015
5 Quyết định V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tri hiện trú tại KP 5, phường... 09/06/2015
6 Báo cáo Kết quả giải quyết đơn của ông Lương Thững - Khu phố 6, phường Phú Đông,... 12/05/2015
7 QĐ số 3704 ngày 21/7/2014 v/v đình chỉ giải quyết khiếu nại: Đặng Thị Mai 13/08/2014
8 QĐ số 3687/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 V/v: Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đinh... 13/08/2014
9 QĐ số 3686/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 V/v: Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Ngọc... 13/08/2014
10 QĐ số 3688/QĐ-UBND ngày 17/7 V/v: Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Đức Hùng.... 13/08/2014
11 QĐ số 3685/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 V/v: Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần... 13/08/2014
12 QĐ 2963/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 v/v giải quyết khiếu nại của ông Võ ngọc Dự, bà... 13/08/2014
13 QĐ 2991/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 v/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Cường-... 13/08/2014
14 QĐ số 3063/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 V/v giải quyết nội dung khiếu nại của ông... 13/08/2014
Hiển thị 14 kết quả
của 1