KNTC
Tìm kiếm đơn thư khiếu kiện
Vui lòng nhập chính xác Họ tên người làm đơn vào ô tìm kiếm dưới đây
# Tiêu đề Ngày xuất bản
21 QĐ số 3703/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 v/v thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ... 13/08/2014
22 QĐ số 3331/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 giao nhiệm vụ xác minh nội dung đơn khiếu nại... 13/08/2014
23 QĐ số 3332/QĐ-UBND ngatf 13/6/2014 giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại... 13/08/2014
24 QĐ số 3002/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 v/v thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ... 13/08/2014
25 QĐ số 2994/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 v/v Kiểm tra giải quyết và trả lời đơn theo... 13/08/2014
26 QĐ số 2942/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 v/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại... 13/08/2014
27 QĐ số 2890/QĐ-UBND ngày14/5/2014 v/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại:... 13/08/2014
28 QĐ 2889/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 v/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại: Võ... 13/08/2014
29 QĐ 2882/QĐ-UBND ngày 13/5 v/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại: Trần... 13/08/2014
30 QĐ 2963/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 v/v giải quyết khiếu nại của ông Võ ngọc Dự, bà... 13/08/2014
31 QĐ 2553/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 V/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của... 13/08/2014
32 QĐ 2138 ngày 7/3/2014 v/v xác minh nội dung tố cáo của bà Lê Thị Hương 13/08/2014
33 QĐ 2991/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 v/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Cường-... 13/08/2014
34 QĐ số 388/QĐ-UBND ngày 10/2/2014 V/v giao nhiệm vụ xác minh đơn khiếu nại của... 13/08/2014
35 QĐ số 3063/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 V/v giải quyết nội dung khiếu nại của ông... 13/08/2014
36 Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của Chủ tịch UBND thành phố giao việc... 13/08/2014
37 Đơn xin khiếu nại của bà Phạm Thị Ngày - xã Hòa Long. 26/09/2013
38 Đơn khiếu nại của Trương Thị Loan - phường Phước Nguyên. 25/09/2013
39 Đơn khiếu nại của bà Tống Thị Dậu - phường Phước Hưng. 25/09/2013
40 Đơn khiếu nại khẩn của Ngô Hữu Thạch - phường Kim Dinh. 25/09/2013
Hiển thị 21 - 40 of 116 kết quả.
của 6