Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần (Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 11/02/2017)

Thứ,ngày

 BUỔI SÁNG

 BUỔI CHIỀU

Thứ hai

06/02

- 7 giờ: TT. HĐND + LĐ. UBND: Chào cờ đầu tuần.

- 7 giờ: TT. HĐND + LĐ. UBND: Ra quân thi công công trình xây dựng cơ bản năm 2017 tại phường Phú Đông.

- 8 giờ: TT. HĐND + LĐ. UBND: Phiên họp UBND thành phố lần thứ 01/2017 (P/họp).

- 14 giờ: Đ/c Kha: Dự hội ý Thường trực Thành ủy.

Thứ ba

07/02

 

- 14 giờ: Đ/c Kha: Dự giao ban khối nội chính Thành ủy.

Thứ tư

08/02

- 8 giờ: TT. HĐND + LĐ. UBND: Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố (P/họp).

- 14 giờ: Đ/c Kha: Họp Hội đồng xét nâng lương thành phố (P/họp).

Thứ năm

09/02

- 8 giờ: Đ/c Kha + Đ/c Khoa + Đ/c Vân: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy.

- 14 giờ: LĐ. UBND: Họp thông qua quy hoạch khu dân cư Ninh Tịnh 1 và khu dân cư phía Tây đường Trần Suyền (P/họp 02 LTT).

Thứ sáu

10/02

- 7 giờ 30: TT. HĐND: Tiếp dân định kỳ của Thường trực HĐND thành phố.

- 8 giờ: TT. HĐND + LĐ. UBND: Họp tổng kết hoạt động Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (P/họp).

- Đ/c Kha: Gặp mặt Hội đồng hương Phú Yên tại thành phố
Hồ Chí Minh từ ngày 10/02 đến ngày 12/02/2017.

 

Thứ bảy

11/02

 

- 19 giờ: Đ/c Khoa: Dự Hội thơ Nguyên tiêu lần thứ 37 tại Núi Nhạn.