Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần (Từ ngày 06/3/2017 đến ngày 10/3/2017)

Thứ,ngày

 BUỔI SÁNG

 BUỔI CHIỀU

Thứ hai

06/3

- 7 giờ: TT. HĐND + LĐ. UBND: Chào cờ đầu tuần.

- 7 giờ: Đ/c Sinh: Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

- 8 giờ: TT. HĐND + LĐ. UBND:  Phiên họp thường kỳ tháng 2/2017 của UBND TP (P/họp).

- 14 giờ: Đ/c Kha + Đ/c Sinh: Đối thoại với hộ ông Đặng Khế về giải quyết khiếu nại bồi thường (P/họp).

- 16 giờ: TT. HĐND + LĐ. UBND: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND TP (P/họp).

Thứ ba

07/3

- 7 giờ 30: Đ/c Kha + Đ/c Khoa: Công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS Lương Thế Vinh (P/họp).

- 8 giờ 30: LĐ. UBND: Họp thông qua các PA quy hoạch chi tiết KDC (P/họp 02 LTT) (cả ngày).

- 14 giờ: Đ/c Kha: Dự giao ban nội chính của Thành ủy (P/họp TU).

Thứ tư

08/3

- 8 giờ: Đ/c Kha: Dự hội ý Thường trực Thành ủy.

- 8 giờ: Đ/c Sinh: Làm việc với Lãnh đạo phòng KT, phòng TC-KH về quản lý chợ trên địa bàn (P/họp 02 LTT).

- 14 giờ: Đ/c Kha + Đ/c Khoa + Đ/c Vân: Dự BTV Thành ủy làm việc với Đảng ủy Phường 7 theo quy chế.

- 14 giờ: Đ/c Sinh: Làm việc với công ty Quảng cáo Châu Á (P/họp 02 LTT).

Thứ năm

09/3

- 8 giờ: Đ/c Kha: Dự kiểm điểm Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng ủy Quân sự thành phố (cả ngày).

- 8 giờ: Đ/c Khoa: Dự góp ý thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên lần 2.

- 13 giờ 30: Đ/c Khoa: Dự Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở UBND thành phố (HT).

- 14 giờ: LĐ. UBND:  Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại của UBND TP (P/họp).

Thứ sáu

10/3

- 7 giờ 30: TT. HĐND: Tiếp dân định kỳ của Thường trực HĐND thành phố.

- 8 giờ: Đ/c Kha + Đ/c Khoa: Dự Thường trực Thành ủy làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh.

- 8 giờ: Đ/c Thành: Giao ban công tác cấp Giấy CNQSDĐ (P/họp).

- 14 giờ: TT. HĐND + LĐ. UBND: Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2017 (HT).