Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần (Từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND THÀNH PHỐ TUY HÒA

Tuần thứ 24 (Từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017)

 

  Thứ,

Ngày

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

05/6/2017

- 7 giờ:  TT.HĐND + LĐ.UBND: Chào cờ đầu tuần.

- 8 giờ: Đ/c Kha: Dự hội nghị thông qua dự thảo một số nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VII tại UBND tỉnh (cả ngày).

- 8 giờ: Đ/c Khoa: Dự giao ban khối nội chính Thành ủy.

- 14 giờ: Đ/c Khoa: Họp bàn kiện toàn cán bộ quản lý còn thiếu các trường học (P/họp).

- 15 giờ: Đ/c Kha: Dự họp Đảng ủy Quân sự thành phố.

Thứ Ba

06/6/2017

- 7 giờ 30: Đ/c Kha + Đ/c Khoa + Đ/c Vân: Dự Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Đảng ủy xã Bình Ngọc.

- 8 giờ: TT.HĐND: Dự TXCT của Tổ ĐB số 6 HĐND tỉnh và ĐB HĐND TP tại UBND xã An Phú.

- 8 giờ: Đ/c Ngọc + Đ/c Thành: Dự TXCT của Tổ ĐB số 7 HĐND tỉnh và ĐB HĐND TP tại UBND phường Phú Thạnh.

- 8 giờ: Đ/c Sinh: Làm việc với Thanh tra của Bộ TN&MT về dự án LongBeach (P/họp).

- 14 giờ: TT.HĐND + Đ/c Sinh: Dự TXCT của Tổ ĐB số 6 HĐND tỉnh và ĐB HĐND TP tại UBND Phường 6.

- 14 giờ: TT.HĐND + Đ/c Khoa: Dự TXCT của Tổ ĐB số 7 HĐND tỉnh và ĐB HĐND TP tại UBND xã Bình Ngọc.

- 14 giờ: Đ/c Khoa + Đ/c Thành + Đ/c SinhLàm việc với Thường trực Thành ủy.

- 14 giờ: Đ/c Thành: Dự họp UBND tỉnh giải quyết đơn của ông Nguyễn Đình Phương.

Thứ Tư

07/6/2017

Đ/c Kha: Dự Hội nghị "Gặp gỡ Hoa Kỳ" tại thành phố Hồ Chí Minh.

- 8 giờ:  TT.HĐND + Đ/c Thành: Dự TXCT của Tổ ĐB số 6 HĐND tỉnh và ĐB HĐND TP tại UBND Phường 9.

- 8 giờ:  TT.HĐND + Đ/c Sinh: Dự TXCT của Tổ ĐB số 7 HĐND tỉnh và ĐB HĐND TP tại UBND Phường 3.

- 14 giờ: Đ/c Vân: Tổ giám sát số 2 của BTV Thành ủy giám sát phòng GD&ĐT TP

- 14 giờ: TT.HĐND + Đ/c Sinh: Dự TXCT của Tổ ĐB số 6 HĐND tỉnh  và ĐB HĐND TP tại UBND Phường 7.

- 14 giờ: Đ/c Thành: Dự TXCT của Tổ ĐB số 7 HĐND tỉnh  và ĐB HĐND TP tại UBND Phường 4.

Thứ Năm

08/6/2017

- 8 giờ: TT.HĐND + Đ/c Sinh: Dự TXCT của Tổ ĐB số 6 HĐND tỉnh và ĐB HĐND TP tại UBND xã Hòa Kiến.

- 8 giờ: TT.HĐND + Đ/c Thành: Dự TXCT của Tổ ĐB số 7 HĐND tỉnh và ĐB HĐND TP tại UBND Phường 1.

- 8 giờ: Đ/c Khoa: Dự Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình tại huyện Tây Hòa.

- 14 giờ: Đ/c Vân: Tổ giám sát số 2 của BTV Thành ủy giám sát BQL chợ Tuy Hòa.

- 14 giờ: TT.HĐND + Đ/c Sinh: Dự TXCT của Tổ ĐB số 6 HĐND tỉnh và ĐB HĐND TP tại UBND Phường 5.

- 14 giờ: Đ/c Khoa: Dự TXCT của Tổ ĐB số 7 HĐND tỉnh và ĐB HĐND TP tại UBND phường Phú Đông.

- 14 giờ: Đ/c Sinh: Dự làm việc với Sở TN&MT tỉnh về trường hợp ông Đặng Khế.

Thứ Sáu

09/6/2017

 

- 8 giờ: Đ/c Sinh: Dự TXCT của Tổ ĐB số 6 HĐND tỉnh và ĐB HĐND TP tại UBND xã  Bình Kiến.

- 8 giờ:  Đ/c Ngọc + Đ/c Thành: Dự TXCT của Tổ ĐB số 7 HĐND tỉnh và ĐB HĐND TP tại UBND phường Phú Lâm.

- 8 giờ: Đ/c Kha: Họp Hội đồng xét nâng lương đợt 1 (P/họp).

- 13 giờ 30: Đ/c Kha + Đ/c Khoa + Đ/c Vân: Dự Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Đảng ủy xã Bình Kiến.

- 14 giờ: TT.HĐND + Đ/c Thành: Dự TXCT của Tổ ĐB số 6 HĐND tỉnh và ĐB HĐND TP tại UBND Phường 8.

- 14 giờ: TT.HĐND + Đ/c Sinh: Dự TXCT của Tổ ĐB số 7 HĐND tỉnh và ĐB HĐND TP tại HĐND tỉnh.

- 19 giờ: TT.HĐND + Đ/c Khoa: Dự TXCT của Tổ ĐB số 7 HĐND tỉnh và ĐB HĐND TP tại UBND Phường 2.