Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần (Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 24/6/2017)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND THÀNH PHỐ TUY HÒA

Tuần thứ 26 (Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 24/6/2017)

 

  Thứ,

Ngày

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

19/6/2017

- 7 giờ:  TT.HĐND + LĐ.UBND: Chào cờ đầu tuần.

- 8 giờ: Đ/c Thành: Dự họp giải quyết trường hợp ông Bùi Văn Ánh xin lại nhà 248 Trần Hưng Đạo tại Thanh tra tỉnh.

- 8 giờ: Đ/c Sinh: Làm việc với Đoàn công tác Bộ TN&MT về trường hợp ông Nguyễn Ngọc Kỳ (P/họp).

- 14 giờ: Đ/c Kha: Công bố Quyết định điều động cán bộ tại UBND xã Hòa Kiến.

- 15 giờ: LĐ.UBND: Công bố Quyết định cán bộ Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (P/họp).

Thứ Ba

20/6/2017

- 7 giờ 30: Đ/c Khoa: Dự Hội nghị phổ biến Luật Ngân sách NN và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Nhà văn hóa lao động tỉnh.

- 8 giờ: LĐ.UBND: Dự họp UBND tỉnh chuẩn bị nghiệm thu, đưa vào sử dụng dự án Đường đi bộ dọc đường Độc Lập, giai đoạn 1.

- 8 giờ: Đ/c Kha: Dự Hội nghị Thành ủy giao ban thường kỳ tháng 6/2017.

- 8 giờ: Đ/c Thành: Dự họp tại Sở KH&ĐT tỉnh về phương án sắp xếp cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP.

- 8 giờ: Đ/c Sinh: Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác quản lý chất lượng ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp (P/họp).

-14 giờ: LĐ.UBND: Hội ý Lãnh đạo UBND thành phố (P/họp).

-15 giờ 30: LĐ.UBND: Thông qua danh mục xây dựng cơ bản năm 2018 (P/họp).

- 19 giờ: LĐ.UBND: BCĐ họp tuyên truyền các hộ dân thực hiện dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 tại UBND  Phường 1.

Thứ Tư

21/6/2017

- 8 giờ: Đ/c Kha: Dự hội ý Thường trực Thành ủy.

- 8 giờ: Đ/c Khoa: Dự Hội nghị triển khai Luật bảo vệ quyền người tiêu dùng và cấp Giấy chứng nhận ATTP (HT).

- 8 giờ: Đ/c Sinh: Dự họp tại Sở TN&MT tỉnh giải quyết kiến nghị của công ty CP ĐTXD Liên Thành về công tác BTHT&TĐC.

- 8 giờ: Đ/c Thành: Dự họp tại Sở TN&MT tỉnh giải quyết khiếu nại của công ty TNHH Bắc Âu.

- 14 giờ: Đ/c Kha: Dự UBND tỉnh làm việc với BQL dự án Điện nông thôn Miền Trung về đi ngầm đoạn 3 thuộc dự án KfW2 trên địa bàn thành phố.

- 14 giờ: Đ/c Khoa: Họp Ban tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu tượng thành phố

Tuy Hòa (P/họp).

- 14 giờ: Đ/c Thành: Họp giải quyết các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phú Đông (P/họp 02 LTT).

- 19 giờ: Đ/c Kha + Đ/c Sinh: BCĐ họp tuyên truyền các hộ dân thực hiện dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 tại UBND  Phường 3.

Thứ Năm

22/6/2017

- 8 giờ: Đ/c Thành: Làm việc với Đoàn kiểm tra Thành ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác TTĐT, TTXD&VSMT thành phố

- 14 giờ: Đ/c Kha: Họp Hội đồng xét nâng lương đợt 1 (P/họp).

- 19 giờ: Đ/c Kha + Đ/c Sinh: BCĐ họp tuyên truyền các hộ dân thực hiện dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 tại UBND  Phường 4.

Thứ Sáu

23/6/2017

 

- 7 giờ 30: Đ/c Khoa:Dự hội nghị biểu dương gia đình hội viên, phụ nữ tiêu biểu nuôi dạy con tốt năm 2017 tại Bưu Điện tỉnh Phú Yên

- 8 giờ: Đ/c Kha + Đ/c Khoa + Đ/c Vân: Dự hội ý Ban Thường vụ Thành ủy.

- 14 giờ: LĐ.UBND: Họp góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án xã hội hóa quản lý, sử dụng và khai thác dịch vụ công viên (nhà văn hóa thành phố cũ) (P/họp).

- 19 giờ: Đ/c Kha + Đ/c Sinh: BCĐ họp tuyên truyền các hộ dân thực hiện dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 tại UBND  Phường 6.

Thứ Bảy

24/6/2017

- 8 giờ: Đ/c Kha: Dự Thường trực Thành ủy kiểm tra khu hậu cứ (cả ngày).