Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần thứ 28 (Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 07/7/2017)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND THÀNH PHỐ TUY HÒA

Tuần thứ 28 (Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 07/7/2017)

 

  Thứ,

Ngày

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

03/7/2017

- 7 giờ:  TT.HĐND + LĐ.UBND: Chào cờ đầu tuần.

Đ/c Sinh: Làm việc với Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ kiểm tra công tác CCHC tại Bộ phận TN&TKQ TP, Phường 5 và xã Bình Ngọc.

- 8 giờ: Đ/c Kha: Dự phiên họp thường kỳ lần thứ 6 của UBND tỉnh (cả ngày).

- 8 giờ: Đ/c Khoa + Đ/c VânDự họp Ban Thường vụ Thành ủy.

 

Thứ Ba

04/7/2017

- 8 giờ: LĐ.UBND: Hội ý Lãnh đạo UBND thành phố.

- 8 giờ: TT.HĐND: Ban KT-XH HĐND thành phố họp thẩm tra tài liệu kỳ họp lần thứ 6 HĐND thành phố (P/họp) (cả ngày).

- 14 giờ: TT.HĐND: Ban Pháp chế HĐND thành phố họp thẩm tra tài liệu kỳ họp lần thứ 6 HĐND thành phố.

- 14 giờ: Đ/c Kha + Đ/c Thành + Đ/c SinhHọp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo TP (P/họp).

- 14 giờ: Đ/c Khoa: Dự hội nghị tổng kết công tác hiến máu tình nguyện chu kỳ 2016-2017 (HT).

Thứ Tư

05/7/2017

- 8 giờ: Đ/c Kha + Đ/c KhoaDự giao ban khối nội chính Thành ủy tháng 7/2017.

- 8 giờ: Đ/c KhoaDự hội nghị UBMTTQVN TP sơ kết 6 tháng đầu năm 2017.

- 14 giờ: TT.HĐND: Ban KT-XH HĐND thành phố họp thông qua dự thảo báo cáo giám sát đợt 1/2017 (P/họp).

- 14 giờ: Đ/c Kha + Đ/c KhoaHọp giải quyết các trường hợp khiếu nại liên quan đến việc luân chuyển giáo viên (P/họp).

- 14 giờ: Đ/c Sinh: Dự họp xác định ranh giới dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 tại Sở Xây dựng.

Thứ Năm

06/7/2017

- 8 giờ: TT.HĐND + LĐ.UBND: Dự sơ kết 6 tháng đầu năm của Thành ủy.

- 8 giờ: Đ/c Sinh: Làm việc với đơn vị tư vấn cắm mốc dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (P/họp 02 LTT).

- 9 giờ: Đ/c Thành: Làm việc với Đoàn giám sát của UBMTTQVN tỉnh về hệ thống xử lý nước thải khu CN An Phú.

- 14 giờ: TT.HĐND + LĐ.UBND: Họp thông qua Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 của HĐND thành phố (P/họp).

- 14 giờ: Đ/c Kha: Họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố (P/họp 02 LTT).

Thứ Sáu

07/7/2017

 

- 7 giờ 30: TT.HĐND + Đ/c Sinh: Dự kỳ họp thứ 4 của HĐND xã Bình Ngọc khóa XII.

- 8 giờ: Đ/c Kha: Dự hội ý Thường trực Thành ủy.

- 8 giờ: Đ/c Khoa: Làm việc với các đơn vị nợ thuế trên địa bàn (P/họp 02 LTT).

- 8 giờ: Đ/c Thành: Dự phiên toàn xét xử tranh chấp quyền sử dụng đất của bà Phạm Thị Minh Hồng tại TAND thành phố.

- 15 giờ: TT.HĐND + LĐ.UBND: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND thành phố.