Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần (Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ TUY HÒA

(Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018)

***

Thứ/Ngày

Buổi

Nội dung công tác

Lãnh đạo

Thứ hai

04/6

Sáng

- Dự bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 tại trường Quân sự Quân khu V, TP. Đà Nẵng(từ ngày 03/6 - 22/6/2018).

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần.

 

- 8 giờ: Dự TXCT trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh tại xã An Phú.

- 8 giờ: Dự TXCT trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh tại Phường 3.

- 8 giờ: Giám sát của Ban Pháp chế tại Thanh tra TP (cả ngày).

- 8 giờ: Dự Đoàn giám sát 3347 của BTV Tỉnh ủy tại Thành ủy.

- 8 giờ: Dự họp rà soát lại các địa điểm, quỹ đất và đề xuất phương án khai thác quỹ đất trên địa bàn thành phố tại UBND tỉnh.

Đ/c Thành

 

TT.HĐND+
LĐ.UBND

TT.HĐND
TT.HĐND

Đ/c Ngọc

Đ/c Kha

Đ/c Sinh

 

Chiều

- 14 giờ: Dự TXCT trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh tại Phường 6.

- 14 giờ: Dự TXCT trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh tại phường Phú Đông.

- 14 giờ: Dự họp bàn xử lý các dự án chậm tiến độ sử dụng đất khu vực đường Hùng Vương tại UBND tỉnh.

TT.HĐND

TT.HĐND

Đ/c Sinh

Thứ ba

05/6

Sáng

- 7 giờ 30: Tham gia giao lưu diễn đàn "Phụ nữ PY vì môi trường xanh, sạch, đẹp" năm 2018 tại KS Long Beach.

- 8 giờ: Dự TXCT trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh tại Phường 9.

- 8 giờ: Dự TXCT trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh tại Phường 1.

- 8 giờ: Giám sát của Ban Pháp chế tại UBND Phường 4 (cả ngày).

- 8 giờ: Dự Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2018.

Đ/c Khoa

 

Đ/c Vân

TT.HĐND + Đ/c Kha

Đ/c Ngọc

Đ/c Kha

Chiều

- 14 giờ: Dự TXCT trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh tại Phường 7.

- 14 giờ: Dự TXCT trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh tại phường Phú Thạnh.

- 14 giờ: Dự họp BCH PCTT&TKCN tỉnh tại Sở NN&PTNT.

TT.HĐND + Đ/c Kha

Đ/c Ngọc

Đ/c Sinh

Thứ tư

06/6

Sáng

- 8 giờ: Dự TXCT trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh tại xã Hòa Kiến.

- 8 giờ: Dự TXCT trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh tại Phường 2.

- 8 giờ: Giám sát của Ban Pháp chế tại UBND Phường 6 (cả ngày).

TT.HĐND+ Đ/c Sinh

TT.HĐND + Đ/c Kha

Đ/c Ngọc

Chiều

- 14 giờ: Dự TXCT trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh tại Phường 5.

- 14 giờ: Dự TXCT trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh tại Phường 4.

- 14 giờ: Họp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công cách mạng (P/họp 02 LTT).

TT.HĐND+Đ/c Sinh

TT.HĐND

Đ/c Khoa

Thứ năm

07/6

Sáng

- 8 giờ: Dự TXCT trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh tại xã Bình Kiến

- 8 giờ: Dự TXCT trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh tại phường Phú Lâm.

- 8 giờ: Giám sát của Ban Pháp chế tại UBND xã Bình Ngọc (cả ngày).

- 8 giờ: Họp giải quyết nội dung liên quan đến đơn khiếu nại của ông Trần Duy Chánh, Phường 7 (P/họp).

- 8 giờ: Tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực thu hồi đất.

TT.HĐND

Đ/c Ngọc

TT.HĐND

Đ/c Kha

 

Đ/c Sinh

Chiều

- 14 giờ: Dự TXCT trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh tại Phường 8.

- 14 giờ: Dự TXCT trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh tại xã Bình Ngọc.

TT.HĐND

TT.HĐND + Đ/c Kha

Thứ sáu

08/6

Sáng

- 8 giờ: Họp UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2018 (P/họp).

 

- 8 giờ: Giám sát của Ban Pháp chế tại UBND xã Hòa Kiến (cả ngày).

- 8 giờ: Dự giao ban công tác nội chính tháng 6/2018.

TT.HĐND+
LĐ.UBND

Đ/c Ngọc

Đ/c Kha

Chiều

- 14 giờ: Dự hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy.

 

Đ/c Kha + Đ/c Khoa
+Đ/c Vân