Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần thứ 29 (Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 22/7/2017)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND THÀNH PHỐ TUY HÒA

Tuần thứ 29 (Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 22/7/2017)

 

  Thứ,

Ngày

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

17/7/2017

- 7 giờ:  TT.HĐND + LĐ.UBND: Chào cờ đầu tuần.

- 8 giờ: TT.HĐND + LĐ.UBND: Họp Kỳ họp lần thứ 6 HĐND TP Tuy Hòa khóa XI (từ ngày 17/7 - 18/7).

- 7 giờ 30: Đ/c Khoa: Dự Lễ tốt nghiệp năm 2017 tại Trường ĐH Phú Yên.

- 7 giờ 30: Đ/c Thành: Dự Tiếp công dân định kỳ tháng 7, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

- 14 giờ: Đ/c Sinh: Dự họp bàn nội dung nạo vét cửa biển Đà Diễn.

Thứ Ba

18/7/2017

- 8 giờ: TT.HĐND + LĐ.UBND: Họp Kỳ họp lần thứ 6 HĐND TP Tuy Hòa khóa XI (cả ngày).

 

Thứ Tư

19/7/2017

- 8 giờ: Đ/c Kha: Hội nghị sơ kết 6 tháng nhiệm vụ QP, QS địa phương.

- 8 giờ: LĐ.UBND: Dự phiên họp tại TAND tỉnh.

- 8 giờ: Đ/c KhoaHọp Ban chỉ đạo thu ngân sách thành phố (P/họp).

- 14 giờ: Đ/c Kha: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng nhiệm vụ ANCT-TTATXH tại Công an thành phố.

- 14 giờ: Đ/c KhoaHọp Hội đồng giải quyết hồ sơ tồn đọng người có công (P/họp 02 LTT).

- 14 giờ: Đ/c Thành: Dự họp giải quyết kiến nghị của BQLDA ĐTXD các CT DD&CN liên quan đến tình hình triển khai dự án Trường Lương Văn Chánh tại Sở Xây dựng.

- 14 giờ: Đ/c Sinh: Dự họp giải quyết kiến nghị của Công ty CP ĐTXD Liên Thành tại Sở KH&ĐT.

Thứ Năm

20/7/2017

- 8 giờ: Đ/c Kha: Họp Hội đồng kỷ luật cán bộ cấp xã (P/họp).

- 8 giờ: Đ/c Khoa: Dự kỳ họp lần thứ 4 HĐND phường 6 khóa XI.

- 9 giờ 30: LĐ.UBND: Hội ý Lãnh đạo UBND TP (P/họp).

- 14 giờ: Đ/c Kha: Hội ý Thường trực Thành ủy.

- 14 giờ: Đ/c Sinh: Họp Ban chỉ đạo phát triển chợ thành phố.

Thứ Sáu

21/7/2017

 

- 8 giờ 00: Đ/c Kha: Họp rút kinh nghiệm Ban chỉ đạo đấu giá QSD đất đường Điện Biên Phủ.

- 8 giờ: Dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2017.

- 8 giờ: LĐ.UBND: Dự Đại hội Đại biểu Hội người Hoa TP Tuy Hòa lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2022.

- 14 giờ: Đ/c Kha + Đ/c Khoa + Đ/c Vân: Dự hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy.

 

Thứ Sáu

22/7/2017

LĐ.UBND: Dự Câu lạc bộ Học sinh miền Nam họp mặt tại Khách sạn Công Đoàn.