Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần (Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ TUY HÒA

(Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018)

***

Thứ/Ngày

Buổi

Nội dung công tác

Lãnh đạo

Thứ hai

25/6

Sáng

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần.

 

- 7 giờ 30: Tiếp dân định kỳ của Thường trực HĐND thành phố.

 TT.HĐND+
LĐ.UBND

TT.HĐND

Chiều

- 14 giờ: Dự họp xác định tính cấp bách cần khắc phục ngay việc sụt lún gói thầu số 07 hạ lưu sông Đà Rằng.

Đ/c Sinh

Thứ ba

26/6

Sáng

- 8 giờ: Dự khai mạc Hội thi Gia đình văn hóa tỉnh Phú Yên năm 2018 tại Nhà văn hóa Diên Hồng.

- 8 giờ: Hội nghị tập huấn Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (HT).

Đ/c Khoa

 

Đ/c Sinh

Chiều

- 13 giờ 30: Dự Hội nghị BCH Liên minh HTX tỉnh lần thứ 3.

- 14 giờ: Họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đợt 1/2018 của Ban KT-XH HĐND TP (P/họp 02 LTT).

- 14 giờ: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 và Nghị quyết số 11 của Quân khu (HT Thành Đội).

- 14 giờ: Họp giới thiệu chức năng lãnh đạo, chuyên viên và hướng dẫn đọc, xử lý văn bản trên máy tính và điện thoại (P/họp).

Đ/c Khoa

TT.HĐND

 

Đ/c Kha

 

LĐ.UBND

 

Thứ tư

27/6

Sáng

- 8 giờ: Dự hội ý Thường trực Thành ủy.

Đ/c Kha

Chiều

- 14 giờ: Hội nghị UBND thành phố thường kỳ lần thứ 6 (HT).

 

- 15 giờ: Dự họp thẩm định giá đất tại Sở TN&MT.

TT.HĐND+
LĐ.UBND

Đ/c Thành

Thứ năm

28/6

Sáng

- 7 giờ 30: Dự tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh.

- 8 giờ: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy.

 

- 8 giờ: Hội nghị tuyên tryền phổ biến Luật Hình sự (HT).

Đ/c Thành

Đ/c Kha + Đ/c Khoa

+ Đ/c Vân

LĐ.UBND

Chiều

- 14 giờ: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị (HT Thành ủy).

- 14 giờ: Họp thông qua phương án QHCT xây dựng các dự án của thành phố (P/họp 02 LTT).

TT.HĐND+
LĐ.UBND

Đ/c Thành

Thứ sáu

29/6

Sáng

- 8 giờ: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết TW7 khóa XII (HT Thành ủy).

- 8 giờ: Dự kỳ họp lần thứ 6 HĐND xã Bình Ngọc.

TT.HĐND+
LĐ.UBND

Đ/c Kha

Chiều