Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần thứ 35 (Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND THÀNH PHỐ TUY HÒA

Tuần thứ 35 (Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017)

 

  Thứ,

Ngày

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

28/8/2017

- 7 giờ: TT.HĐND + LĐ.UBND: Chào cờ đầu tuần.

- 7 giờ 30: Đ/c Sinh: Dự tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh.

- 14 giờ: Đ/c Kha + Đ/c Khoa + Đ/c Sinh: Dự hội ý Thường trực Thành ủy.

- 19 giờ: Đ/c Khoa: Dự khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh lần thứ VI năm 2017 tại Quảng trường 1 tháng 4.

Thứ Ba

29/8/2017

- 8 giờ: Đ/c Sinh: Họp giải quyết việc sử dụng đất của HTX Phường 8 (P/họp 02 LTT).

- 14 giờ: Đ/c Kha + Đ/c Sinh: Dự Thường trực Thành ủy làm việc với Tòa án TP theo quy chế.

- 15 giờ 30: LĐ.UBND: Họp Thành viên UBND thành phố (P/họp).

Thứ Tư

30/8/2017

- 7 giờ 30: LĐ.UBND: Tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND thành phố.

- 8 giờ: Đ/c Kha: Làm việc với Đoàn khảo sát của Cục Tư pháp (P/họp).

- 8 giờ: Đ/c Khoa: Tổng kết BHYT học sinh, sinh viên (HT).

- 14 giờ: Đ/c Kha + Đ/c Khoa + Đ/c Vân: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy.

- 14 giờ: Đ/c Sinh: Dự họp quy hoạch cửa hàng xăng dầu trên mặt nước tại Sở Công thương.

Thứ Năm

31/8/2017

- 8 giờ: Đ/c Khoa: Làm việc với các đơn vị nợ thuế (P/họp 02 LTT).

- 8 giờ: Đ/c Sinh: Họp giải quyết Đơn của ông Vương Minh Chí, Phường 1 (P/họp).

- 14 giờ: TT.HĐND + LĐ.UBND: Dự hội nghị tổng kết Chỉ thị 15 ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị (HT Thành ủy).

- 19 giờ: Đ/c Khoa: Dự bế mạc Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh lần thứ VI năm 2017 tại Quảng trường 1 tháng 4.

Thứ Sáu

01/9/2017

- 5 giờ 45: TT.HĐND + LĐ.UBND: Viếng nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh và khu mộ liệt sĩ tập thể T26.

- 8 giờ: Đ/c Kha: Dự Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 02/9 (HT Thành ủy).

- 8 giờ: Đ/c Khoa: Tổ chức đối thoại TTHC về BHXH tại Phường 1.

- 14 giờ: Đ/c Khoa: Tổ chức đối thoại TTHC về BHXH tại xã An Phú.