GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 1830294
Số người đang truy cập: 30

Tin tức tổng hợp Tin tức tổng hợp

Năm 2014, sẽ kiểm tra việc giải quyết TTHC tại 04 cơ quan (30/12/2013)

Theo kế hoạch kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) năm 2014 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, trong năm 2014 sẽ tiến hành kiểm tra công tác này tại UBND thị xã Sông Cầu, UBND thành phố Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra của Tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Ẩn làm Trưởng đoàn; Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách công tác cải cách hành chính làm Phó Trưởng Đoàn và các thành viên là đại diện Lãnh đạo các Sở: Tư pháp, Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh.

Đoàn kiểm tra sẽ tập trung kiểm tra 04 nội dung đó là, kiểm tra việc thực hiện quy định về trình tự tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Kiểm tra kết quả việc giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng việc giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Kiểm tra việc niêm yết công khai bộ TTHC; các quy định hành chính và các khoản phí, lệ phí trong giải quyết hồ sơ TTHC.

Kiểm tra kết quả rà soát TTHC và kiến nghị, đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sửa đổi, bổ sung các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc kiểm tra thực hiện giải quyết TTHC tại các cơ quan, địa phương nhằm kịp thời phát hiện, xử lý khắc phục những sai sót, khuyết điểm và chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực; đồng thời, qua đó tháo gỡ những vướng mắc, ách tắc trong quá trình thực hiện các TTHC, góp phần nâng cao chất lượng thủ tục hành chính và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

 

Quốc Vũ