GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2045537
Số người đang truy cập: 3

Tin chỉ đạo điều hành Tin chỉ đạo điều hành

Thành phố Tuy Hòa: tăng cường công tác vệ sinh môi trường và quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị

          Để từng bước hoàn thiện thành phố Tuy Hòa văn minh, hiện đại xứng tầm đô thị loại II trực thuộc tỉnh và nâng cao nếp sống văn minh đô thị, UBND thành phố đã và đang nghiên cứu, xây dựng các Bộ tiêu chí, Đề án… ban hành trong năm 2014 nhằm nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh môi trường và quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn.
          Triển khai kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tứ tại Hội nghị Sơ kết Đề án thu gom rác và Tổng kết công tác quản lý trật tự đô thị năm 2013, năm 2014, thành phố Tuy Hòa tiếp tục thực hiện đồng bộ các chương trình, kế hoạch quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, tập kết rác không đúng thời gian và địa điểm quy định; tổ chức tháo dỡ, di dời các công trình xây dựng trái phép, các biển hiệu, panô quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, …
          Trọng tâm trong thời gian tới, thành phố sẽ ban hành Bộ tiêu chí trật tự văn minh đô thị, Đề án thu gom rác theo quy trình (rác không tiếp đất)Quy chế tổ chức, hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị với nội dung tập trung xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng, quản lý và đảm bảo vệ sinh môi trường. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố trong xây dựng chuẩn mực về hành vi ứng xử văn hóa, trật tự văn minh đô thị.