GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2080611
Số người đang truy cập: 2

An ninh - Trật tự An ninh - Trật tự

Tổng kết 10 năm phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc và 7 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã
 


Toàn cảnh hội nghị

     Sáng ngày 29/7/2015, UBND thành phố Tuy Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính Phủ về "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và 07 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh Công an xã. Đ/c Đào Bảo Minh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa chủ trì hội nghị.

     Trong thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền thành phố Tuy Hòa đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến tận cơ sở với nhiều hoạt động phong phú, làm cho phong trào thực sự trở thành Ngày hội của nhân dân, biểu dương sức mạnh của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự; đồng thời củng cố, xây dựng các lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố. Thông qua đó, các tầng lớp nhân dân đã cung cấp hàng ngàn nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp cho lực lượng Công an điều tra, khám phá hàng trăm vụ án, quản lý, cảm hóa, giáo dục nhiều đối tượng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho những người lầm lỗi hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng và triển khai có hiệu quả nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, góp phần rất lớn vào việc giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Để đáp ứng tốt trước yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Đ/c Đào bảo Minh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, mưu trí, sáng tạo quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, đưa ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Tuy Hòa lên tầm cao mới. Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đoàn thể thành phố, Đảng ủy, UBND các phường, xã, và cơ quan, đơn vị, trường học tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiên tốt "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" theo Quyết định 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn; tập trung nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức triển khai phong trào phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể ở địa phương; xây dựng các điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt để kịp thời biểu dương, đề xuất khen thưởng, làm hạt nhân để thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ.

     Lực lượng Công an phải phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, thường xuyên tổ chức nghiên cứu nắm chắc tình hình để nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho sát, đúng; kịp thời giải quyết tình hình an ninh trật tự ở cơ sở ngay từ khi mới phát sinh; tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các Pháp lệnh và Nghị định về Công an xã, Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/4/2006 về bảo vệ dân phố nhằm xây dựng các lực lượng này vững mạnh hơn về mọi mặt, làm nòng cốt cho phong trào.

     Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa đã tặng Giấy khen cho 09 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 01 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 07 triển khai thực hiện Pháp lệnh Công an xã./.

Ngọc Dưỡng