GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2080642
Số người đang truy cập: 10

An ninh - Trật tự An ninh - Trật tự

Tổng kết khen thưởng lớp huấn luyện dân quân cơ động năm 2016 tại Phường 1, Phường 3 và xã Bình Ngọc


Khen thưởng Ban CHQS xã Bình Ngọc và 06 chiến sĩ xuất sắc.

        Sau 12 ngày tổ chức, lớp huấn luyện dân quân cơ động của Phường 1, Phường 3 và xã Bình Ngọc đã tiến hành tổng kết đánh giá kết quả chương trình huấn luyện dân quân cơ động năm 2016 vào chiều ngày 14/6/2016.

          Trong thời gian này, các chiến sĩ dân quân cơ động của 3 địa phương đã được truyền đạt quán triệt Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, đường lối đối ngoại của Đảng - Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; Vai trò trách nhiệm giữ gìn biên giới Quốc gia; Quan điểm của Đảng ta về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; Công tác vận động quần chúng nhân dân và tham gia xây dựng cơ sở vật chất chính trị ở địa phương; Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương… Các chiến sĩ được huấn luyện về đội hình đội ngũ; các tư thế vận động trên chiến trường; phương pháp cấp cứu và chuyển thương; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; cách nhận biết và phòng chống vũ khí công nghệ cao, vũ khí hủy diệt lớn; các quy tắc đảm bảo an toàn trong huấn luyện; cách gói buộc thuốc nổ; kỹ thuật bắn súng AR15 và ném lựu đạn xa trúng hướng; cách bố trí chông mìn cạm bẫy…

          Kết quả kiểm tra bắn đạn thật bằng súng AR15 tại thao trường quân sự tỉnh có 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó loại khá giỏi chiếm 71%, loại trung bình chiếm 29%, toàn cụm huấn luyện xếp loại khá. Ban tổ chức đã khen thưởng 01 tập thể là Ban CHQS xã Bình Ngọc và 06 cá nhân các chiến sĩ dân quân của 3 đơn vị vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt huấn luyện.

Tin và ảnh: Khánh Diêu