GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2080632
Số người đang truy cập: 13

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng, phát triển thành phố Tuy Hòa thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại

TỈNH ỦY PHÚ YÊN

Số 06 -NQ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    Tuy Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2016

 

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

về lãnh đạo xây dựng, phát triển thành phố Tuy Hòa thành đô thị

xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại

-----------------------

 

     Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng và phát triển thành phố Tuy Hòa thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại như sau:

     I- TÌNH HÌNH LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ TUY HÒA NHỮNG NĂM QUA

     Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, Đảng bộ và nhân dân thành phố Tuy Hòa đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tình hình kinh tế luôn ổn định và có nhiều mặt phát triển; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khá, đóng góp đáng kể vào GRDP toàn tỉnh; các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có chuyển biến, an sinh xã hội được đảm bảo; công tác cải cách hành chính được chú trọng; quốc phòng và an ninh được giữ vững ổn định; hệ thống các công trình hạ tầngkỹ thuật đô thị từng bước được hoàn thiện; dịch vụ đô thị bước đầu đáp ứng nhu cầu của nhân dân; cuối năm 2013 thành phố Tuy Hòa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh. Một số kết quả chủ yếu như sau:

     1- Những kết quả đạt được

     1.1- Về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

     Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền được nâng lên;nội dung, phương thức hoạt động của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới. Bộ máy chính quyền được củng cố, kiện toàn gắn với việc thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước; chỉ số cải cách hành chính được cải thiện, đứng đầu khối địa phương cấp huyện. Đã phân định rõ trách nhiệm giữa tập thể và người đứng đầu cơ quan hành chính gắn với đổi mới phương thức, lề lối làm việc. Đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân; giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng của nhân dân.

     1.2- Về công tác lập quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch

     Công tác lập quy hoạch từng bướcđược hoàn thiện, tuân thủ đúng quy định, làm cơ sở xác định mục tiêu, định hướng không gian và các khu vực, công trình ưu tiên phát triển để chủ động kế hoạch phát triển có định hướng, lộ trình. Đã tiến hành rà soát, điều chỉnh một số quy hoạch chưa phù hợp với yêu cầu phát triển, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng.

     Công tác quản lý quy hoạch ngày càng được quan tâm, đã tập trung đầu tư xây dựng gắn với quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đô thị và xây dựng phát triển đô thị theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

     1.3- Về công tác quản lý đô thị

     Công tác quản lý đô thị có nhiều tiến bộ, đã xây dựng và triển khai nhiều văn bản quy định làm căn cứ quản lý đảm bảo mỹ quan đô thị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, du khách trong các hoạt động hàng ngày. Đã từng bước chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; tổ chức cưỡng chếkiên quyết, đúng quy định pháp luật đối với những trường hợp lấn chiếm xây dựng trái phép, không phép để thiết lập kỷ cương. Công tác quản lý đất đai được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Nâng cao năng lực quản lý việc khai thác, chế biến, vận chuyển các loại khoáng sản bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Các hoạt động dịch vụ công ích được quan tâm chỉ đạo.

     1.4- Về xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư tạo điều kiện phát triển thành phố

     Thủ tục đầu tư ngày càng được đơn giản hóa, thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn và từng bước tạo quỹ đất sạch, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, nhất là thu hút các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Nhiều công trình, dự án do tư nhân đầu tư đãđáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách, như: Khách sạn Cendeluxe, Kaya, Sài Gòn - Phú Yên, Sao Việt…, tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị Tuy Hòa.

     1.5- Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

     1.5.1- Hạn chế, yếu kém

     - Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu; nội dung, phương thức lãnh đạo chậm đổi mới. Vai trò, trách nhiệm của một số tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vụ việc hiệu quả chưa cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của chính quyền một số phường, xã chưa sâu sát, kịp thời; một số cán bộ, công chức của thành phố và phường, xã chưa đạt chuẩn theo quy định, khi thực thi công vụ còn nặng biện pháp hành chính. Bộ máy chính quyền chưa thật sự năng động, linh hoạt và tâm huyết trong giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương.

     - Công tác quy hoạch chưa theo kịp đà phát triển. Chất lượng quy hoạch đô thị chưa cao, tỷ lệ quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết còn thấp so với bình quân chung cả nước. Nhiều khu vực nội thành, nhất là các phường phía Nam thành phố chậm được lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết làm hạn chế đầu tư và phát triển. Quản lý quy hoạch chưa chặt chẽ và thiếu kiên quyết. Việc thực hiện quy hoạch một số khu vực còn chậm, chưa kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện quy hoạch, nhất là khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa. Tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép vẫn còn xảy ra.

     - Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu sự phát triển, nhất là hệ thống giao thông đô thị, vỉa hè, điện chiếu sáng, hạ tầng thông tin, cây xanh, công viên.

     - Công tác quản lý xã hội còn hạn chế; nếp sống văn minh đô thị chuyển biến chưa rõ nét; nhiều vấn đề bức xúc về môi trường, trật tự đô thị... chưa được giải quyết tốt. Dịch vụ công ích đô thị chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

     - Chưa có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư phát triển, nhất là các cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực từ quỹ đất đô thị vào đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các vị trí có nhiều lợi thế tạo điểm nhấn về khai thác kiến trúc cảnh quan như các vị trí góc ngã tư, ngã ba đường.

     1.5.2- Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém

     - Sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và tính năng động, chủ động, sáng tạo, năng lực một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển;giải quyết một số vấn đề bức xúc chưa quyết liệt, kịp thời. Bộ máy lãnh đạo chưa thể hiện được sự năng động, sáng tạo trong việc tiếp cận và đề ra các giải pháp đột phá để phát triển thành phố.

     - Khả năng thu ngân sách của địa phương còn hạn chế nên đầu tư cho xây dựng và phát triển thành phố chưa đáp ứng yêu cầu. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chưa tận dụng nhiều cơ hội đột phá trong phát triển nên khả năng thu hút đầu tư còn kém so với các địa phương lân cận.

     - Sự quan tâm đầu tư cho thành phố Tuy Hòa còn có mặt chưa kịp thời, nhất là việc đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và phúc lợi xã hội. Các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích khai thác nguồn lực xã hội chưa hợp lý. Thiếu chính sách ổn định, hấp dẫn để thu hút nguồn lực xã hội hóa vào đầu tư phát triển.

     - Việc phân cấp quản lý và thẩm quyền giải quyết một số lĩnh vực còn chồng chéo nên chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo, khai thác hết tiềm năng, lợi thế của thành phố.

     II- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ TUY HÒA THÀNH ĐÔ THỊ XANH, SẠCH, ĐẸP, THÂN THIỆN VÀ TỪNG BƯỚC HIỆN ĐẠI

     1- Mục tiêu

     Xây dựng và phát triển thành phố Tuy Hòa theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp; phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, phù hợp với tính chất đô thị; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại; quy hoạch và xây dựng thành phố trở thành đô thị ven biển có bản sắc riêng tạo môi trường đô thị thân thiện, cởi mở và nghĩa tình.

     Xây dựng thành phố Tuy Hòa đáp ứng được vai trò, vị trí trung tâm du lịch, dịch vụ trong khu vực, là cửa ngõ hướng Đông để phát triển vùng Tây Nguyên, là điểm nhấn quan trọng trong liên kết phát triển vùng các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ, tạo bước đột phá mới làm thay đổi diện mạo thành phố Tuy Hòa, là tiền đề đảm bảo quốc phòng - an ninh và hòa nhịp phát triển cùng với các đô thị trên cả nước.

 

     2- Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

     2.1- Về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở. Kiện toàn, củng cố bộ máy Nhà nước từ thành phố đến cơ sởđủ sức giải quyết kịp thời và đúng pháp luật những hoạt động trong đời sống xã hội; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (nhất là cán bộ, công chức, viên chức quản lý đô thị, địa chính, xây dựng,…) đảm bảo yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Tuy Hòa văn minh, hiện đại. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và cả hệ thống chính trị để thực hiện thành công các nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Tuy Hòa. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân trên các lĩnh vực như đất đai, cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh…Tăng cường lãnh đạo,chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế phải gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dântrong tình hình mới.

     Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên từ thành phố đến cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

     2.2- Công tác quy hoạch và phát triển đô thị

     Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn chỉnh đồng bộ các đề án quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực, nhất là quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng thành phố Tuy Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng mở rộng và kiểm soát tốt không gian phát triển đô thị; tiếp tục thực hiện mở rộng địa giới hành chính đảm bảo đạt tiêu chí đô thị loại 1đến năm 2025; nâng cao chất lượng quy hoạch, tổ chức quản lý và thực hiện nghiêm các quy hoạch đãđược phê duyệt.

     Xác định các khu vực phát triển đô thị, xây dựng kế hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo để có kế hoạch đầu tư trọng điểm, nhất là hoàn thiệnvà kết nối đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, trong đó tập trung đầu tư và khai thác có hiệu quả khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa, đường Bạch Đằng giai đoạn 2; rà soát điều chỉnh, chuyển đổi công năng và di dời các công trình có kiến trúc không phù hợp tại các vị trí góc ngã tư, ngã ba đường để chỉnh trang đô thị và tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan thành phố.

     Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư đối với các dự án phát triển đô thị; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn vốn ODA để đẩy mạnh việc nâng cấp và chỉnh trang đô thị, đi đôi với phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, chú trọng xây dựng các công trình hồ điều hòa (Hồ Sơn, Vạn Kiếp,…), các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu (kè sông Ba, kè chỉnh trị cửa biển Đà Diễn,…). Tập trung quy hoạch các công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành như: hệ thống công viên, cây xanh đường phố; hệ thống chiếu sáng công cộng và không gian ngầm đô thị để định hướng bản sắc riêng cho thành phố Tuy Hòa. 

     2.3- Công tác quản lý đô thị

     Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Hoàn thiện các qui định về quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường theo hướng cụ thể hóa trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Tăng cường giáo dục cho người dân ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, trật tự, kỷ cương đô thị và nâng cao ý thức của nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị, nhất là tại các địa điểm công cộng, khu dân cư. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường theo quy định.

     Triển khai các biện pháp quản lý và đầu tư xây dựng bãi biển Tuy Hòa trở thành bãi biển xanh, sạch, đẹp, là điểm dịch vụ và du lịch phục vụ vui chơi, giải trí cho nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh.

     Thí điểm quy hoạch và thực hiện một số đoạn đường trên các tuyến phố chính tại khu vực trung tâm trở thành phố chuyên doanh văn minh thương mại: phố mua sắm, phố ẩm thực, phố đi bộ, chợ đêm, đường hoa…

     Tập trung đầu tư, phát triển các công trình văn hóa, giáo dục, y tế để nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư các công trình văn hóa, công trình đa chức năng, nhất là khu trung tâm hội chợ triển lãm và trung tâm thể dục thể thao cấp tỉnh tại thành phố Tuy Hòa.

     Xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của thành phố. Quan tâm đầu tư xây dựng các công trình tạo bộ mặt đô thị và góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân như các biểu tượng tại các cửa ngõ vào thành phố, trung tâm văn hóa thành phố, trung tâm văn hóa xã, điểm sinh hoạt văn hóa thôn - khu phố.

     Nâng cao chất lượng hoạt động thương mại dịch vụ; phát triển du lịch và các sản phẩm du lịch, bảo đảm gắn kết ổn định và đa dạng, hình thành các vùng sản xuất rau, hoa có chất lượng, giá trị kinh tế cao, xây dựng vành đai xanh ven đô kết hợp du lịch nhà vườn, nông trại, nhất là hình thành phát triển làng du lịch sinh thái Ngọc Lãng, tập trung khai thác du lịch tâm linh. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư xây mới các trung tâm thương mại hiện đại.

     2.4- Về xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư tạo điều kiện phát triển thành phố

     Ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù để tạo động lực thúc đẩy cho thành phố Tuy Hòa phát triển nhanh hơn, nhất là cơ chế huy động vốn từ quỹ đất để đầu tư cơ sở hạ tầng. Phân cấp một số nguồn thu ổn định đảm bảo đến năm 2020 thành phố tự cân đối thu-chi. Khuyến khích, tạo điều kiện cho phép thành phố Tuy Hòa chủ động xây dựng các cơ chế kêu gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hình thức đối tác công tư.

     Tạo điều kiện cho thành phố Tuy Hòa trong việc chủ động tiếp cận, tranh thủ các nguồn vốn Trung ương, vốn nước ngoài cũng như các nguồn vốn vay từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh để đầu tư dự án trọng điểm và một số dự án chỉnh trang đô thị của thành phố.

     III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1- Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện những thủ tục, công việc liên quan theo quy định pháp luật, tạo điều kiện để xây xựng thành phố Tuy Hòa thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại.

     2- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng, thực hiện đề án, chương trình phát triển thành phố Tuy Hòa; chỉ đạo thực hiện tốt các cơ chế chính sách thu hút đầutư phát triển đô thị; cân đối, phân bổ hợp lý vốn ngân sách hàng năm cho việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố Tuy Hòa.

     3- Các huyện, thị ủy, nhất là các huyện lân cận tập trung lãnh đạo, phối hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ có liên quan, góp phần xây dựng thành phố Tuy Hòa thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại.

     4- Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả Nghị quyết này của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án của UBND tỉnh về xây dựng thành phố Tuy Hòa thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại. Chủ động đề xuất cơ chế, chính sách xây dựng, phát triển thành phố, nhất là trong thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng. Chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan xây dựng và thực hiện tốt các quy định về quản lý đô thị, về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

     Chỉ đạo các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân tổ chức quán triệt chủ trương xây dựng thành phố Tuy Hòa thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận, quyết tâm thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

     5- Các ban đảng Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết này. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết này; tham mưu tổ chức việc quán triệt Nghị quyết ở cấp tỉnh và hướng dẫn việc tổ chức quán triệt ở các cấp.

 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Huỳnh Tấn Việt