GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 3464540
Số người đang truy cập: 3

An ninh - Trật tự An ninh - Trật tự

Chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Tuy Hòa

 


Huấn luyện bắn máy bay tầm thấp bằng súng AR15 - Ảnh: XUÂN HIẾU

Cùng với sự chuyển mình của thành phố, thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) TP Tuy Hòa không ngừng củng cố và phát triển, là lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh.

 

Lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng

 

LLVT thành phố luôn thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Năm 2016, LLVT thành phố làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Điểm nổi bật là tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ đạt giỏi; diễn tập chiến đấu trị an cho phường 1, phường 2, phường 8 đạt khá giỏi và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân, giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN), huấn luyện, xây dựng lực lượng, công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần - kỹ thuật đều đạt và vượt chỉ tiêu. Đầu tư xây dựng cơ quan quân sự tại vị trí mới, kinh phí khoảng 30 tỉ đồng; xây dựng thao trường huấn luyện cụm phường, xã 4,3 tỉ đồng; xây dựng đường điện vào Sở Chỉ huy thời chiến 3,5 tỉ đồng, góp phần xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao sức mạnh chiến đấu của LLVT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

 

Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc

 

Trong thời gian đến, để tiếp tục xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận QP-AN vững chắc, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT thành phố quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

 

Thứ nhất, tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Tuy Hòa lần thứ XV. Đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỉ trọng ngành thương mại - dịch vụ. Ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

 

Thứ hai, tiếp tục đầu tư, xây dựng đô thị trên cơ sở tôn trọng điều kiện địa hình tự nhiên, kế thừa, phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên; quy hoạch không gian kiến trúc đồng bộ với các không gian đô thị phụ cận; kết hợp giữa cải tạo các khu đô thị cũ, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu và xây dựng các khu đô thị mới, khu dân cư mới, tạo điểm nhấn riêng cho TP Tuy Hòa. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Xây dựng TP Tuy Hòa trở thành đô thị xanh - sạch - đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại".

 

Thứ ba, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa - giáo dục và y tế, phát huy thành tựu xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo bền vững.

 

Thứ tư, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ QP-AN, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 

Thứ năm, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vị trí và phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

 

Xây dựng LLVT vững mạnh, thực sự chính quy

 

Đối với LLVT thành phố, phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; tích cực tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Xây dựng LLVT thành phố chất lượng toàn diện và thực sự chính quy, bảo đảm từ bộ đội thường trực đến dân quân tự vệ, dự bị động viên thành một khối thống nhất, vững chắc. Huấn luyện và rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ thuần thục kỹ thuật, sắc sảo về trình độ, bản lĩnh chiến đấu, phù hợp với nghệ thuật quân sự Việt Nam và sự phát triển của khoa học - công nghệ trong điều kiện chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, luôn giữ được hình ảnh và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân, thực sự là chỗ dựa vững chắc, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố tin yêu, quý mến, đùm bọc, che chở.

 

NGUYỄN NGỌC TỨ

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa

(Theo Báo PY)