GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2965698
Số người đang truy cập: 17

Tin chỉ đạo điều hành Tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường quản lý khám, chữa bệnh nhân đạo

     Để công tác khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích và ý nghĩa, đảm bảo an toàn cho người dân, UBND thành phố vừa có công văn yêu cầu các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã tăng cường quản lý khám, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn thành phố.

     Trong đó, việc khám, chữa bệnh nhân đạo thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. Đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân (trong và ngoài nước) tham gia khám, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn thành phố không được phép sử dụng thuốc, vật dụng, vật phẩm đã hết hạn, kém chất lượng, sản phẩm thuốc đã có thông báo thu hồi, thuốc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam để cấp cho nhân dân; không phối hợp quảng cáo, giới thiệu mua bán máy, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng… tại nơi tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo; không thu tiền dưới bất cứ hình thức nào trong việc tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo.

     UBND thành phố đề nghị UBMTTQVN thành phố và các tổ chức hội, đoàn thể thành phố tích cực phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, các cơ quan liên quan và địa phương hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia khám, chữa bệnh nhân đạo theo đúng quy định. 

Công Phước