GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 3299166
Số người đang truy cập: 7

Tin chỉ đạo điều hành Tin chỉ đạo điều hành

Quyết tâm xây dựng, phát triển thành phố Tuy Hòa thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại.

 

Đ/c Lương Mộng Sanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Phú Yên, sự phát triển của thành phố Tuy Hòa có tác động lớn đến sự phát triển chung của tỉnh và các địa phương khác. Vì thế, trong những năm qua, công tác đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị luôn được Đảng bộ, chính quyền thành phố Tuy Hòa quan tâm, chỉ đạo. Nhiều dự án đầu tư chỉnh trang đô thị được triển khai, mang lại sự đồng bộ và cơ bản hoàn thiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị như đường giao thông, vỉa hè, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, công viên, các công trình phúc lợi công cộng… Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố triển khai thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2016" đạt nhiều kết quả quan trọng.

     Thực hiện đề án "Rác không tiếp đất"; xây dựng Đề án nâng cao năng lực quản lý đô thị trên địa bàn thành phố; Thành phố đã tổ chức kiểm tra 122 lượt, xử lý giải tỏa 68 trường hợp vi phạm trật tự đô thị; tổng dọn vệ sinh trên 30 tuyến đường với 1.025 người tham gia; giải tỏa 6 bãi tập kết rác không đúng quy định gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị ở các tuyến đường, thu gom, vận chuyển kịp thời, không để rác tồn đọng trong ngày; triển khai thi công 44 công trình, trong đó có 15 công trình giao thông, 04 công trình điện chiếu sáng, 10 công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, 05 công trình thủy lợi, 08 công trình trường học, 01 công viên, 01 công trình khác… Qua đó, góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và làm thay đổi diện mạo đô thị, được đông đảo nhân dân và bạn bè trong và ngoài tỉnh, du khách đánh giá cao. Những kết quả đạt được đó đã phần nào thể hiện tầm vóc của một thành phố đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

     Tuy nhiên, bên cạnh những biểu hiện tích cực trên thì ta vẫn nhận thấy thực trạng trật tự, vệ sinh và mỹ quan đô thị của thành phố còn một số hạn chế như: công tác quy hoạch chưa theo kịp đà phát triển. Chất lượng quy hoạch đô thị chưa cao, tỷ lệ quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết còn thấp so với bình quân chung cả nước. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, nhất là hệ thống giao thông đô thị, vỉa hè, điện chiếu sáng, hạ tầng thông tin, cây xanh, công viên. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự văn minh đô thị một số nơi thực hiện chưa tốt. Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường buôn bán, xây dựng nhà ở, công trình trái phép, không theo quy hoạch còn diễn ra nhưng chưa kịp thời xử lý, gây dư luận không tốt; việc xử lý công trình xây dựng trái phép tại một số nơi chưa kiên quyết, kéo dài. Chưa có giải pháp hiệu quả để xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt ở các khu dân cư ven biển, ven sông...

     Vì vậy, để khắc phục những hạn chế, tồn tại và đẩy mạnh việc thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố Tuy Hòa thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại theo Nghị quyết số 06 - NQ/TU, ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra, trong thời gian đến cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

     Một là, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố và các phường, xã cần nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển thành phố Tuy Hòa thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại; xem đây vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài, là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế  - văn hóa - xã hội tại địa phương. Đồng thời, cần nhận thức đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội trên cơ sở phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.

     Hai là, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đang công tác, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị mình và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục tiêu, ý nghĩa nhiệm vụ xây dựng, phát triển thành phố Tuy Hòa thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại, để cùng góp phần tôn tạo, bảo vệ và phát triển mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và các công trình kiến trúc cảnh quan, hệ thống cây xanh của thành phố.

     Ba là, tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn chỉnh đồng bộ các đề án quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực, nhất là quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng thành phố Tuy Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng mở rộng và kiểm soát tốt không gian phát triển đô thị; chỉnh trang đô thị tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan thành phố; tạo bản sắc riêng cho thành phố Tuy Hòa. Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, trật tự xây dựng và nâng cao chất lượng quản lý đô thị, thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự đô thị; tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong quản lý lĩnh vực và quản lý địa bàn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm, nhất là các vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng, gây bức xúc trong nhân dân.

     Bốn là, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình giao thông trọng điểm. Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng quy chuẩn, hiện đại về điện, điện chiếu sáng; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc, hệ thống biển báo, biển quảng cáo, cây xanh, vỉa hè… Tăng tỷ lệ chiếu sáng công cộng ở nội thị và các công trình chiếu sáng nghệ thuật; trang trí đô thị bằng cây hoa, cây cảnh tại vị trí trung tâm thành phố, công viên, quảng trường; tiếp tục thực hiện chỉnh trang đô thị, nâng cấp, bó vỉa, lòng đường ở các tuyến phố chính để xây dựng mô hình tuyến phố văn minh, sạch đẹp.

     Năm là, xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của thành phố; ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù để tạo động lực thúc đẩy cho thành phố Tuy Hòa phát triển nhanh hơn, nhất là cơ chế huy động vốn từ quỹ đất để đầu tư cơ sở hạ tầng. Tập trung nguồn lực đầu tư, theo lộ trình phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hoàn thành các công trình chất lượng, đúng tiến độ.

     Sáu là, duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường; xây dựng nề nếp vệ sinh hàng ngày, hằng tuần tại các hộ gia đình, tổ dân phố, khu dân cư; quy hoạch, bố trí đủ các thùng rác nơi công cộng, tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án "Rác không tiếp đất". Nghiên cứu bổ sung chế tài và xử lý nghiêm việc vứt rác, xả rác trên đường phố, nơi công cộng, việc tập kết vật liệu, đổ phế liệu, phế thải không đúng quy định. Áp dụng cơ giới hóa khâu thu gom rác, hút bụi đường phố. 

     Bảy là, quy hoạch điều chỉnh cây xanh đường phố… Tổ chức trồng cây xanh đường phố, các khu công cộng, khu công viên, vận động nhân dân trồng cây xanh trong khu dân cư, trong nhà ở, để tạo mảng cây xanh, tăng diện tích mặt nước bảo đảm theo tiêu chí đô thị loại I.

     Tám là, chính quyền các cấp của thành phố cần tăng cường cải cách hành chính, thực hiện tốt năm kỷ cương hành chính nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn những tâm tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp và nhân dân; thực hiện tốt phương châm "Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật"; xây dựng và thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội nhằm giải quyết các tình trạng ăn xin, mua bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch; giải quyết việc làm, nhà ở, tăng thu nhập cho người nghèo, các đối tượng chính sách và có thu nhập thấp; giảm tỷ lệ nghèo; hướng dẫn dừng, đỗ xe đúng nơi quy định, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; phòng chống các tệ nạn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

     Chín là, tăng cường các hoạt động kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gây tổn hại đến mỹ quan, vệ sinh, trật tự đô thị; nghiên cứu có cơ chế khen, thưởng, biểu dương xứng đáng, kịp thời nhằm động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ, tôn tạo mỹ quan, vệ sinh đô thị của thành phố.

     Xây dựng và phát triển thành phố Tuy Hòa thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại phải gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và quá trình phát triển của tỉnh. Thành phố Tuy Hòa cũng là bộ mặt của tỉnh Phú Yên trong mắt bạn bè gần xa. Với những việc làm, giải pháp nêu trên, cùng với tinh thần quyết tâm, đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức; được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự quan tâm hỗ trợ của các sở, ban ngành của tỉnh, chắc chắn rằng trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ phát huy tốt hơn nữa nội lực, năng động sáng tạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV để xây dựng thành phố Tuy Hòa thành đô thị văn minh, xanh - sạch - đẹp, hướng đến đô thị loại I vào năm 2025 như mục tiêu đã đề ra./.

Đ/c Lương Mộng Sanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa