GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 3014166
Số người đang truy cập: 18

Asset Publisher Asset Publisher

Số điện thoại đường dây nóng

Số điện thoại đường dây nóng của Lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND thành phố.

Tên cơ quan

Họ và tên người tiếp nhận

Chức vụ

Số điện thoại

Bảo hiểm xã hội thành phố

Lê Kim Oanh

Giám đốc

0573.553.939

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng

Huỳnh Thái Hào

Giám đốc

0913.463.863

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Lê Thị Thanh Thủy

Trưởng phòng

0909.675.262

Thanh tra thành phố

- Trần Văn Phú

- Bùi Thị Thu Hằng

- Trần Quốc Huy

- Chánh Thanh tra

- Phó Chánh Thanh tra

- Phó Chánh Thanh tra

0914.254.779

0905.821170

0984.551.616

Hạt Kiểm lâm

- Nguyễn Đức Hiếu

- Trần Thanh Ba

- Hạt trưởng

- Phó Hạt trưởng

0905.167.046

0986.256.006

Phòng Kinh tế

Phan Khánh

Trưởng phòng

0905.134.468

Phòng Văn hóa và Thông tin

Lê Thị Thùy Dâng

Trưởng phòng

0573.823.216

Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Nguyễn Thị Hồng Quang

- Nguyễn Thị Phương Thảo

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

0168.5050.363

0988.537.970

Phòng Quản lý đô thị

- Hà Vũ Minh

- Nguyễn Hữu Chiến

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

0982.264.221

0989.567.167

Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Lê Thành Thoại

- Phan Văn Khoa

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

0984.424.444

0903.567.167

Phòng Nội vụ

Nguyễn Chí Hùng

Trưởng phòng

0905.754.147

Phòng Tư pháp

- Nguyễn Hùng Quân

- Hồng Phù Nghiêm

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

0905.678.268

0983.303.340

Trung tâm phát triển quỹ đất

- Đặng Quang Hoàng

- Nguyễn Thị Xuân Đào

- Giám đốc

- Phó Giám đốc

0905.121.752

0903.568.918

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Phạm Như Ý

Trưởng phòng

 

0905.569.323

Phòng Y tế

Đỗ Cao Dũng

Trưởng phòng

 

0982.220.037

Văn phòng HĐND&UBND

- Nguyễn Lê Vi Phúc

- Phạm Thị Tô Điểm

- Vũ Ngọc Tường

- Đặng Huỳnh Minh Ngọc

- Chánh Văn phòng

- Phó Chánh Văn phòng

- Phó Chánh Văn phòng

- Phó Chánh Văn phòng

0935.510.179

0914.683.773

0982.046.876

0935.675.522