GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2080631
Số người đang truy cập: 12

Số điện thoại đường dây nóng Số điện thoại đường dây nóng

Số điện thoại đường dây nóng

Số điện thoại đường dây nóng của Lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND thành phố.

Tên cơ quan

Họ và tên người tiếp nhận

Chức vụ

Số điện thoại

Bảo hiểm xã hội thành phố

- Lê Kim Oanh

Giám đốc

0573.553.939

Thanh tra thành phố

- Trần Văn Phú

- Trần Quốc Huy

- Chánh Thanh tra

- Phó Chánh Thanh tra

0914.254.779

0984.551.616

Hạt Kiểm lâm

- Nguyễn Đức Hiếu

- Trần Thanh Ba

- Hạt trưởng

- Phó Hạt trưởng

0905.167.046

0986.256.006

Phòng Kinh tế

- Phan Khánh

Trưởng phòng

0905.134.468

Phòng Văn hóa và Thông tin

- Lê Thị Thùy Dâng

Trưởng phòng

0573.823.216

Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Hà Vũ Minh

- Nguyễn Thị Phương Thảo

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

0982.264.221

0988.537.970

Phòng Quản lý đô thị

- Nguyễn Hữu Chiến

Phó Trưởng phòng

0989.567.167

Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Lê Thành Thoại

- Phan Văn Khoa

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

0984.424.444

0903.567.167

Phòng Nội vụ

Nguyễn Chí Hùng

Trưởng phòng

0905.754.147

Phòng Tư pháp

- Nguyễn Hùng Quân

Trưởng phòng

0905.678.268

Trung tâm phát triển quỹ đất

- Nguyễn Thị Xuân Đào

- Phó Giám đốc

0903.568.918

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

- Phạm Như Ý

- Trưởng phòng

0905.569.323

Phòng Y tế

- Đỗ Cao Dũng

- Trưởng phòng

0982.220.037

Văn phòng HĐND&UBND

 

- Phạm Thị Tô Điểm

- Vũ Ngọc Tường

- Đặng Huỳnh Minh Ngọc

- Chánh Văn phòng

- Phó Chánh Văn phòng

- Phó Chánh Văn phòng

- Phó Chánh Văn phòng

 

0914.683.773

0982.046.876

0935.675.522