GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 3299194
Số người đang truy cập: 2

Tin chỉ đạo điều hành Tin chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Lãnh đạo UBND thành phố (từ 13/02 - 19/02/2017)

I. VỀ KINH TẾ

1. Thương mại - Dịch vụ - Tài chính

- Thu ngân sách thành phố (từ ngày 01/02 đến ngày 19/02) đạt 8,32 tỷ đồng, nâng lũy kế từ đầu năm đến nay lên 44,71 tỷ đồng, đạt 10,8% so với kế hoạch tỉnh và kế hoạch thành phố giao.

- Thống nhất chủ trương sử dụng nguồn thu Chợ hoa Xuân Đinh Dậu năm 2017 để chi hoạt động phục vụ Chợ hoa, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức đón Tết và tổng kết Ban Chỉ đạo đón tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

- Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 11 hộ, cấp đổi 02 hộ, nghỉ hẳn kinh doanh 02 hộ; nâng tổng số từ đầu năm đến nay cấp mới 56 hộ, cấp đổi 07 hộ, nghỉ hẳn kinh doanh 14 hộ.

- Phê duyệt phân bổ vốn vay giải quyết việc làm năm 2017.

2. Sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản

- Hướng dẫn các HTX gieo sạ và chăm sóc lúa vụ Đông Xuân 2016-2017, khắc phục diện tích còn ngập nước là 43 ha, triển khai kế hoạch chuyển đổi cây trồng không để diện tích trống.

II. VỀ XDCB - QLĐT, TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

1. Công  tác XDCB

- Phê duyệt chủ trương lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1:2000 phía Bắc đường Trần Phú.

- Phê duyệt phương án quản lý Nghĩa trang, dịch vụ tang lễ tại nghĩa trang Thọ Vức, xã Hoà Kiến

- Phê duyệt chủ trương đầu tư đường Nguyễn Văn Cừ quy hoạch rộng 20m.

- Phê duyệt chủ trương đầu tư đường quy hoạch rộng 16m (gần Dũng Tiến).

- Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Tiếp công dân thành phố và Hội Người cao tuổi thành phố.

- Phê duyệt kết quả đánh giá kỹ thuật gói thầu EC dự án tuyến đường cơ động ven biển thành phố.

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường Tố Hữu, thành phố Tuy Hoà, đoạn: Từ đại lộ Hùng Vương - Trần Suyền.

- Lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1:2000 phường Phú Lâm, phường Phú Thạnh.

- Lập Quy hoạch chi tiết 1:500 khu dân cư bến xe nội thành thành phố Tuy Hoà.

2. Công tác Quản lý đô thị

- Cấp phép xây dựng nhà ở: 08 trường hợp; ý kiến về sự phù hợp quy hoạch: 02 trường hợp; cung cấp thông tin quy hoạch: 02 trường hợp.

3. Công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường

- Công tác cấp Giấy CNQSH nhà ở và TSK gắn liền với đất: 273 Giấy chứng nhận với diện tích 0,9ha (nâng tổng số lên 416 Giấy chứng nhận với diện tích 2,83ha).

- Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Tuy Hoà.

4. Công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

- Chi trả tiền BTHT 03 công trình, dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hoà (phương án bổ sung), Đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung tại thành phố, Tiểu công viên thanh thiếu niên thành phố (giai đoạn 2 và 3).

III. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Công tác Văn hóa - Thông tin

- Ban hành Kế hoạch tổ chức tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch thành phố năm 2017, dự kiến diễn ra từ ngày 03/3 - 07/4/2017.

2. Công tác Lao động – Thương binh & xã hội

- Rà soát, nắm tình hình 06 hộ gia đình vay vốn thi hành án theo Báo cáo số 48/BC-CCTHADS, ngày 06/02/2017 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố.

- Phê duyệt danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2014, 2015, 2016.

- Kiện toàn ban Quản lý dự án Ngân hàng bò thành phố Tuy Hòa ;

3. Công tác Y tế

- Lập kế hoạch giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở ăn uống, giải khát trên địa bàn thành phố.

4. Công tác Giáo dục và Đào tạo

- Thành lập Ban tổ chức Cuộc thi "Giải Toán tiếng Việt qua Internet" bậc Phổ thông cấp thành phố năm học 2016-2017.

- Tổ chức thành công Lễ khai mạc giải "Thể thao học đường" cấp thành phố năm học 2016-2017 vào sáng ngày 19/02/2017 tại trường THCS Hùng Vương.

IV. VỀ THANH TRA, TƯ PHÁP, QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Công tác Thanh tra, Tư pháp

- Ban hành 01 Quyết định thụ lý Đơn khiếu nại của bà Lê Thị Kim Cúc, xã Hoà Thành, Huyện Đông Hoà.

- Cấp Giấy đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho 02 trường hợp; Khai sinh có yếu tố nước ngoài cho 01 trường hợp; Khai sinh kết hợp nhận cha con có yếu tố nước ngoài cho 01 trường hợp.

2. Công tác Quốc phòng - An ninh

- Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2017 đảm bảo chặt chẽ, an toàn; đã giao đủ quân theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao 235/235 (trong đó các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng 215 TN, Bộ Công an 20 TN)

V. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TÔN GIÁO, THI ĐUA KHEN THƯỞNG

- Khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động Mừng Đảng-Mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017 cho 14 tập thể và 36 cá nhân; khen thưởng đột xuất các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Mừng Đảng-Mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017 cho 06 tập thể; khen thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá thành công chuyên án trinh sát 112T cho 03 cá nhân.

Công Phước