GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 3299177
Số người đang truy cập: 3

Tin chỉ đạo điều hành Tin chỉ đạo điều hành

Ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố

 

    Để công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố đi vào nề nếp, vỉa hè đường phố được thông thoáng, khang trang tạo thuận lợi cho người dân đi bộ an toàn góp phần xây dựng thành phố xanh – sạch – đẹp, thân thiện, từng bước hiện đại, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

    Trong đó UBND thành phố sẽ thành lập Ban chỉ đạo công tác trật tự đô thị và ban hành kế hoạch ra quân lập lại trật tự đô thị; thời gian các lực lượng bắt đầu ra quân lập lại trật tự đô thị từ ngày 01/4/2017.

    Trong thời gian từ ngày 15/3 đền ngày 30/3/2017, phòng Văn hóa & Thông tin và Đài truyền thanh thành phố tổ chức tuyên truyền phổ biến việc thành phố tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, nhất là việc quản lý sử dụng vỉa hè trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

    UBND các phường, xã tổ chức họp nhân dân các khu dân cư tại địa phương để tuyên truyền phổ biến việc thành phố tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, nhất là việc quản lý sử dụng vỉa hè trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố và xử lý các hành vi phạm theo quy định. Chủ tịch UBND phường, xã sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố đối với tình trạng tiếp tục tái lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường trên địa bàn./.

            Công Phước