GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2979089
Số người đang truy cập: 13

Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Trợ giúp pháp lý

Ngày 7/3, UBND TP Tuy Hòa tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 cho 138 cán bộ lãnh đạo chủ chốt trên địa bàn.

 

Các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; trách nhiệm của cán bộ, công chức thi hành luật này; những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

 

Được biết, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Đây là lần đầu tiên trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được cụ thể hóa trong Hiến pháp. Riêng Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018, thay thế Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006. Luật gồm 8 chương, 48 điều quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức trợ giúp pháp lý và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động trợ giúp pháp lý... Điểm mới của luật này khẳng định rõ nét hơn trách nhiệm của Nhà nước trong hoạt động trợ giúp, hướng đến đối tượng yếu thế, cũng như mở rộng diện người được trợ giúp pháp lý…

 

LỆ VĂN (BÁO PHÚ YÊN)