GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2080664
Số người đang truy cập: 9

Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Công bố Quyết định điều động công chức UBND các phường, xã

        Sáng ngày 24/5/2017, UBND thành phố tổ chức công bố các Quyết định điều động công chức UBND các phường, xã năm 2017. Tham dự có đ/c Võ Ngọc Kha - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

          Tổng số công chức cấp xã được điều động năm 2017 là 29 đồng chí, bao gồm 15 công chức Tài chính - Kế toán và 14 công chức Địa chính -  Xây dựng. Các quyết định điều động có hiệu lực kể từ ngày 18/5/2017.

Danh sách công chức cấp xã được điều động năm 2017:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Kết quả trước khi
chưa điều động

Kết quả sau khi điều động

Nam

Nữ

Đơn vị hiện tại

Chức danh công chức hiện tại

Đơn vị mới sau khi điều động

Chức danh công chức sau khi điều động

I

Chức danh: Tài chính - Kế toán

1

Nguyễn Phi Liễu

 

1988

UBND
phường 1

TC - KT

UBND
phường 2

TC - KT

2

Trương Thị Tuyết Nhung

 

1982

UBND
phường 2

TC - KT

UBND
phường 9

TC - KT

3

Phùng Thị Kim Oanh

 

1979

UBND
phường 4

TC - KT

UBND
phường 8

TC - KT

4

Trần Thị Hưng

 

1972

UBND
phường 5

TC - KT

UBND
phường 6

TC - KT

5

Dương Thị Thu

 

1970

UBND
phường 6

TC - KT

UBND
phường 5

TC - KT

6

Phạm Thị Hồng Hạnh

 

1981

UBND
phường 7

TC - KT

UBND xã
An Phú

TC - KT

7

Nguyễn Thị Lan Hương

 

1971

UBND
phường 8

TC - KT

UBND
phường 4

TC - KT

8

Tô Thị Hiền Diệu

 

1981

UBND
phường 9

TC - KT

UBND xã
Hòa Kiến

TC - KT

9

Đặng Thị Thanh Tâm

 

1978

UBND phường
 Phú Lâm

TC - KT

UBND xã
Bình Ngọc

TC - KT

10

Đặng Thị Lệ Hảo

 

1981

UBND phường
 Phú Thạnh

TC - KT

UBND phường
 Phú Đông

TC - KT

11

Lê Thị Thanh Hải

 

1977

UBND phường
 Phú Đông

TC - KT

UBND phường
 Phú Thạnh

TC - KT

12

Nguyễn Thị Kim Loan

 

1878

UBND xã
Bình Ngọc

TC - KT

UBND phường Phú Lâm

TC - KT

13

Phan Thị Thu Thủy

 

1967

UBND xã
Bình Kiến

TC - KT

UBND
phường 7

TC - KT

14

Lương Thị Vĩnh Linh

 

1982

UBND xã
Hòa Kiến

TC - KT

UBND
phường 1

TC - KT

15

Nguyễn Thị Bích Thuận

 

1980

UBND xã
An Phú

TC - KT

UBND xã
Bình Kiến

TC - KT

II

Chức danh: Địa chính - Xây dựng

1

Nguyễn Ngọc Thành

1974

 

UBND phường 2

ĐC - XD -ĐT và MT

UBND
phường 4

ĐC - XD -ĐT và MT

2

Nguyễn Ngọc Thu

1974

 

UBND phường 4

ĐC - XD -ĐT và MT

UBND
phường 9

ĐC - XD -ĐT và MT

3

Đỗ Đăng Khoa

1984

 

UBND phường 7

ĐC - XD -ĐT và MT

UBND
phường 9

ĐC - NN -XD và MT

4

Nguyễn Thị Huyền

 

1988

UBND phường 7

ĐC - XD -ĐT và MT

UBND phường
 Phú Thạnh

ĐC - XD -ĐT và MT

5

Huỳnh Văn Nhật

1980

 

UBND phường 9

ĐC - XD -ĐT và MT

UBND
phường 1

ĐC - XD -ĐT và MT

6

Bùi Thị Vân Anh

 

1982

UBND phường 9

ĐC - XD -ĐT và MT

UBND
phường 7

ĐC - XD -ĐT và MT

7

Nguyễn Công Hoan

1985

 

UBND phường
 Phú Lâm

ĐC - XD -ĐT và MT

UBND
phường 2

ĐC - XD -ĐT và MT

8

Nguyễn Tấn Khoái

1982

 

UBND phường Phú Thạnh

ĐC - XD -ĐT và MT

UBND phường Phú Đông

ĐC - XD -ĐT và MT

9

Phạm Thành Nguyên

1985

 

UBND phường
 Phú Thạnh

ĐC - XD -ĐT và MT

UBND phường
 Phú Đông

ĐC - XD -ĐT và MT

10

Biện Khắc Dũng

1983

 

UBND phường
 Phú Đông

ĐC - XD -ĐT và MT

UBND
phường 7

ĐC - XD -ĐT và MT

11

Ngô Minh Thư

1986

 

UBND phường
 Phú Đông

ĐC - XD -ĐT và MT

UBND phường
 Phú Thạnh

ĐC - XD -ĐT và MT

12

Nguyễn Đức Thuấn

1980

 

UBND xã
 Bình Kiến

ĐC - NN -XD và MT

UBND xã
An Phú

ĐC - NN -XD và MT

13

Nguyễn Thái Phong

1980

 

UBND xã
An Phú

ĐC - NN -XD và MT

UBND xã
 Bình Kiến

ĐC - NN -XD và MT

14

Ngô Văn Tư

1987

 

UBND phường
 Phú Đông

ĐC - XD - ĐT và MT

UBND
phường 3

ĐC - XD -ĐT và MT

Công Phước