GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2084756
Số người đang truy cập: 6

Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Hội nghị giao ban công tác TTĐT, TTXD&VSMT 6 tháng đầu năm 2017

Đ/c Lê Vĩnh Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

     Chiều ngày 30/6/2017, UBND thành phố Tuy Hòa tổ chức Hội nghị giao ban công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường (TTĐT, TTXD&VSMT) 6 tháng đầu năm 2017. Đ/c Lê Vĩnh Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

     Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND thành phố đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND các phường, xã tăng cường công tác kiểm tra, giải tỏa các trường hợp vi phạm trên địa bàn thành phố nhằm giữ vững TTĐT, TTXD&VSMT góp phần tạo mỹ quan đô thị xanh, sạch, đẹp. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định của pháp luật về TTĐT, TTXD&VSMT được cả hệ thống chính trị vào cuộc thường xuyên, liên tục; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm TTXD và giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, khu vực công cộng để kinh doanh mua bán trên địa bàn được tăng cường quyết liệt nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉnh trang đô thị trong tình hình mới.

     Về công tác TTXD 6 tháng đầu năm 2017, UBND thành phố đã tiến hành chỉ đạo kiểm tra xử lý tình hình xây dựng trên địa bàn thành phố, qua đó kiểm tra 233 trường hợp xây dựng, phát hiện 70 trường hợp vi phạm, tiến hành xử lý vi phạm hành chính 54 trường hợp, tổng số tiền xử phạt là trên 300 triệu đồng. Công tác TTĐT, tiến hành giải tỏa trên 213 trường hợp vi phạm TTĐT, mỹ quan đường phố, tạm thu giữ trên 49 tang vật vi phạm để xử lý theo quy định, 435 lượt kiểm tra thường xuyên và 35 lượt kiểm tra đột xuất tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh mua, bán gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 32/KH-KTLN ngày 10/01/2017 của Đội kiểm tra liên ngành về việc kiểm tra TTĐT, VSMT và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố, xử lý và tạm giữ trên 200 tang vật. Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 23/3/2017 về việc ra quân lập lại TTĐT, TTXD&VSMT, thành lập Ban chỉ đạo TTĐT trên địa bàn thành phố tiến hành xử lý các trường hợp kinh doanh, mua bán, đậu đỗ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường…

     Nhằm triển khai hiệu quả công tác TTXD, TTĐT&VSMT trong thời gian đến, UBND thành phố đề nghị các phòng ban, hội, đoàn thể thành phố, UBND các phường xã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTĐT, TTXD&VSMT, các nội dung quy định về quản lý, sử dụng tạm thời vỉa hè trên địa bàn thành phố và các văn bản pháp luật có liên quan; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTXD trên địa bàn theo phân cấp quản lý; UBND các phường, xã tổ chức lực lượng tiếp tục thường xuyên chốt giữ, nhắc nhở, xử lý không để tái diễn vi phạm TTĐT, nâng cáo nhận thức góp phần xây dựng thành phố Tuy Hòa văn minh, hiện đại, trường hợp nào cố tình vi phạm, chây ỳ thì lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo quy định; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong việc bỏ rác thải đúng quy định…

Công Phước