GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 3299114
Số người đang truy cập: 1

Tin chỉ đạo điều hành Tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

 

 

UBND thành phố Tuy Hòa vừa ban hành Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.

Theo Kế hoạch, chậm nhất đến ngày 20/11/2020, 100% cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố, UBND các phường, xã phải hoàn thành việc chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản ISO 9001: 2008 sang phiên bản ISO 9001: 2015;

Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP và UBND phường, xã được thực hiện theo  quy trình phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2015.

Từ năm 2021 về sau tiếp tục duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015   theo Quyết định số 19/2014-QĐ-TTg, ngày 5 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ.

Việc chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai, thực hiện hiệu quả việc xây dựng, áp dụng việc cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính./.

Thiện Thân.