GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 3299167
Số người đang truy cập: 6

Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Triển khai một số hoạt động cấp bách nhằm phòng chống dịch Covid-19

 

PCT. UBND thành phố Nguyễn Lê Vi Phúc vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban chức năng thành phố, chủ tịch UBND 16 phường xã triển khai một số hoạt động cấp bách nhằm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa.

Theo đó, các phòng ban thành phố xây dựng kế hoạch, bố trí cán bộ, CCVC sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới đến làm việc tại công sở; đồng thời bố trí lực lượng trực cơ quan, đơn vị đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành.

Đối với UBND các phường, xã chỉ đạo trưởng thôn, khu phố trưởng, Công an, Y tế phối hợp với các hội, đoàn thể địa phương tiếp tục thực hiện rà soát, kiểm tra y tế và giám sát tất cả các trường hợp người dân trở về từ các địa phương (đặc biệt từ vùng có dịch) để áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát phù hợp; cũng như hướng dẫn người dân khai báo y tế.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và người dân trong việc chấp hành Chỉ thị 15, 16/CT-CT-Ttg của Thủ tướng chính phủ, kiên quyết xử phạt theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp không chấp hành./.

Thiện Thân.