GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 3369709
Số người đang truy cập: 2

Tin chỉ đạo điều hành Tin chỉ đạo điều hành

UBND TP Tuy Hòa thành lập tổ thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid 19

 

 

UBND TP Tuy Hòa vừa ra quyết định thành lập tổ thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn TP Tuy Hòa.

Tổ thẩm định gồm 18 thành viên, do ông Nguyễn Lê Vi Phúc, PCT.UBND TP làm tổ trưởng, có nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 từ các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức họp xét, thẩm định, tổng hợp hồ sơ tham mưu UBND TP trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Tổ thẩm định được quyền yêu cầu hoặc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác thẩm định theo quy định.

Đồng thời tiếp nhận, giải quyết hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các nhóm đối tượng theo NQ 42 của Chính phủ./.

Trang Diễm