GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 3464554
Số người đang truy cập: 3

Tin chỉ đạo điều hành Tin chỉ đạo điều hành

Công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Tuy Hòa

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích thành phố thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Tuy Hòa

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Mạnh Đào Tuấn

Giám đốc

098.317.9577

2

Lê Vi Đông

Phó Giám đốc

094.179.7278

3

Hà Văn Minh

Nhân viên phụ trách điện chiếu sáng

098.217.5896