GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 3464492
Số người đang truy cập: 6

Tin chỉ đạo điều hành Tin chỉ đạo điều hành

Thông báo treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

          Thực hiện Thông báo số 295/TB-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, UBND thành phố thông báo:

1. Về việc treo cờ rủ

          - Các cơ quan, đơn vị, địa phương treo cờ rủ trong ngày 14, 15/8/2020. Nếu cờ đã phai màu, bị rách phải thay cờ mới.

          - Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

          2. Về việc dừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong thời gian Quốc tang

          - Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp Nhà nước ngừng, hoãn các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thi đấu thể dục thể thao và hoạt động vui chơi giải trí trong 02 ngày (ngày 14, 15/8/2020).

          - Các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi giải trí khác trên địa bàn thành phố trong 02 ngày (ngày 14, 15/8/2020).

          UBND thành phố Tuy Hòa thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân biết, thực hiện./.