GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 3369792
Số người đang truy cập: 3

Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Hội nghị lấy ý kiến về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Tuy Hòa và các khu vực phụ cận đến năm 2040

 

Chiều ngày 10/9, Sở Xây dựng Phú Yên phối hợp với UBND Thành phố Tuy Hòa tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan chức năng của tỉnh, các phòng, ban, trung tâm thuộc thành phố và UBND 16 phường xã về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Tuy Hòa và các khu vực phụ cận đến năm 2040.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến của các đại biểu đóng góp vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Tuy Hòa và các khu vực phụ cận đến năm 2040, đa số đều cơ bản thống nhất với đồ án về quy hoạch tổng thể, chi tiết các khu chức năng và khu dân cư; một số ý kiến khác đề nghị đơn vị lập quy hoạch đồ án và Sở Xây dựng cần phân chia các khu chức năng và khu dân cư hợp lý, phù hợp hài hòa với tình hình đặc điểm của từng vùng, nhất là phải phù hợp với các quy hoạch trước đây, đồng thời phải đảm bảo yêu cầu phát triển đô thị loại I của TP Tuy Hòa vào năm 2025.

Với diện tích khoảng 17.000 ha, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Tuy Hòa và các khu vực phụ cận đến năm 2040 đủ điều kiện mở rộng và phát triển TP Tuy Hòa ra 3 hướng, đó là khu vực phụ cận phía nam (huyện Đông Hòa), phía tây (huyện Phú Hòa) và phía bắc (huyện Tuy An) theo chiến lược định hướng của tỉnh.

Tin & ảnh: Khánh Diêu