GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 3464527
Số người đang truy cập: 3

Tin tức tổng hợp Tin tức tổng hợp

Chi cục Thuế và Bưu điện TPTH sơ kết công tác ủy nhiệm thu thuế 9 tháng đầu năm 2020

Chiều ngày 23/10, Chi cục Thuế và Bưu điện TP Tuy Hòa sơ kết công tác uỷ nhiệm thu thuế năm 2020.

9 tháng đầu năm thực hiện công tác uỷ nhiệm thu thuế, hai ngành đã thường xuyên bám sát địa bàn thực hiện tốt công tác đôn đốc thu đối với người nộp thuế trực tiếp nộp tiền vào NSNN. Chi cục Thuế TP Tuy Hòa tiếp tục chọn 4 địa bàn điểm để thực hiện công tác uỷ nhiệm thu thuế là phường 1, phường 2, phường Phú Đông và xã An Phú và bàn giao nhiệm vụ uỷ nhiệm thu thuế cho ngành Bưu Điện thành phố kể từ ngày 01/11/2019. Qua triển khai thực hiện công tác này có 02 đia bàn đạt trên 90% chỉ tiêu giao là phường 1 đạt 94,7% và phường 2 đạt 100,1%, còn lại 02 địa bàn dưới 90% là phường Phú Đông đạt 83% và xã An Phú đạt 77%. Đã thu nợ thuế của các hộ kinh doanh qua cưỡng chế là 18,9 triệu đồng, trong đó có 01 trường hợp cưỡng chế hóa đơn ở phường 9 thu được 18,6 triệu đồng, 01 trường hợp cưỡng chế giấy phép kinh doanh tại chợ Tuy Hòa thu được 330.000 đồng.

Việc thực hiện chế độ thu nộp tiền thuế của ngành Bưu điện trong 9 tháng đầu năm 2020 đảm bảo đúng quy định; nhân viên Bưu điện đã kịp thời phát giấy nộp tiền và đôn đốc các cá nhân kinh doanh tự giác nộp vào NSNN qua các ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước với số tiền 30,2 tỷ đồng đạt 89% so với số thu được giao, đến nay chưa phát hiện trường hợp sai sót nào.

Nhìn chung, công tác uỷ nhiệm thu thuế đối với các cá nhân hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán đã đạt một số kết quả nhất định, đảm bảo mục tiêu về cải cách thủ tục hành chính, phù hợp với việc kinh doanh của cá nhân; minh bạch hóa công tác thu nộp thuế; hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế và thu thuế kịp thời vào NSNN./.

Tin &ảnh: Khánh Diêu