GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 3402627
Số người đang truy cập: 2

Tin tức tổng hợp Tin tức tổng hợp

HĐND phường 3 tổ chức kỳ họp kỳ họp làn thứ 12 để bầu chức danh CT và PCT.HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

  Sáng ngày 13/11, HĐND phường 3 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 12, kỳ họp bất thường để thực hiện việc miễn nhiệm và bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND phường theo luật định.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND phường 3 đã thông qua tờ trình xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND phường 3 đối với ông Lê Văn Chính chuyển công tác khác và tờ trình xin miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường 3 đối với ông Ngô Thanh Bình đã chuyển sang công tác khác theo điều động của Thành ủy và UBND thành phố.

  Kỳ họp tiến hành bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND phường 3 đối với ông Ngô Thanh Bình - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường và chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường 3 đối với ông Võ Phước Thắng – Cán bộ Lao động thương binh xã hội phường. Kết quả ông Ngô Thanh Bình và ông Võ Phước Thắng đều trúng cử với 23/23 phiếu bầu./.

Tin & ảnh: Khánh Diêu