GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 3502465
Số người đang truy cập: 5

Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành ủy Tuy Hòa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

Sáng ngày 28/1, Thành ủy Tuy Hòa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung hội nghị gồm, quán triệt Chỉ thị của Bộ chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, khu phố, thôn; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung.

Đồng thời thông qua kế hoạch của hội đồng Bầu cử quốc gia triển khai cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và bầu cử ĐB HĐND.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 23/5/2021./.

Tin & ảnh: Trang Diễm