GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 3502449
Số người đang truy cập: 4

Tin chỉ đạo điều hành Tin chỉ đạo điều hành

Công văn hỏa tốc của UBND thành phố Tuy Hòa về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Công văn hỏa tốc của UBND thành phố Tuy Hòa về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.