GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 3502486
Số người đang truy cập: 8

Tin chỉ đạo điều hành Tin chỉ đạo điều hành

Dừng tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND thành phố Tuy Hòa dừng tổ chức các hoạt động; sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng mừng Xuân năm 2021.