GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2030373
Số người đang truy cập: 16

Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Tin tức Thành Phố
Chiều ngày 17/01/2014, UBND thành phố Tuy Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014.
Chiều ngày 16/01/2014, UBND thành phố Tuy Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2013 và phương hướng...
Ngày 15/01/2014, tại Hội trường UBND thành phố Tuy Hòa, Ban Thường Vụ Thành ủy Tuy Hòa tổ chức Hội nghị quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho...
Sáng ngày 14/01/2014, UBND thành phố Tuy Hòa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2014
Sáng ngày 10/01/2014, tại Hội trường UBND thành phố Tuy Hòa, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Tuy Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây...
Sáng ngày 08/01/2014, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa, UBND thành phố Tuy Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 và phát động phong trào thi đua năm...
Hiển thị 271 - 276 of 276 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 28