GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 3299103
Số người đang truy cập: 2

Tin chỉ đạo điều hành Tin chỉ đạo điều hành

Tin chỉ đạo điều hành
Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Phú Yên, sự phát triển của thành phố Tuy Hòa có tác động lớn đến sự phát triển chung của tỉnh và các địa phương khác. Vì thế, trong những năm qua, công tác...
Nhằm tổ chức tốt các hoạt động lễ hội năm 2017 diễn ra an toàn, lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách, đặc biệt là dịp đầu xuân mới, UBND thành phố đã ban hành công...
Để công tác khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích và ý nghĩa, đảm bảo an toàn cho người dân, UBND thành phố vừa có công văn yêu cầu các phòng ban, đơn vị liên quan...
Việc sắp xếp lại bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban thuộc UBND thành phố trong thực thi công vụ có ý nghĩa rất quan...
Để kịp thời giải quyết tháo gỡ các vướng mắc và giải quyết dứt điểm số hồ sơ trễ hẹn tại UBND các Phường, xã, phòng Tài nguyên và Môi trường nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ trong cấp giấy chứng nhận...
UBND thành phố Tuy Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ,...
Hiển thị 21 - 30 of 90 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 9