Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 4994/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Tuy Hòa năm 2020 22/12/2020
2 2807/TB-UBND Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Tuy Hòa năm 2020 22/12/2020
3 4900/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Tuy Hòa năm 2020 18/12/2020
4 2799/TB-UBND Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Tuy Hòa năm 2020 18/12/2020
5 40/2020/TT-BTTTT Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT của Bộ TT&TT quy định tiêu chí sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm 30/11/2020
6 13/TB-HĐXTVC Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Tuy Hòa năm 2020 16/11/2020
7 2486/TB-UBND Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (158 lô đất Ô phố LK03; LK04; BTO5 và LK13 thuộc dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú, thành phố Tuy Hòa(đợt 1 - giai doan 1). 24/09/2020
8 24/2020/TT-BTTTT THÔNG TƯ 24/2020/TT-BTTTT QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VÀ NGHIỆM THU DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH 09/09/2020
9 2021/TB-UBND Thông báo về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 09/06/2020
10 2164-CV/BTGTU Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 12/05/2020
11 1828/TB-UBND Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Tuy Hòa năm 2020 24/04/2020
12 1829/TB-UBND Thông báo tuyển dụng viên chức nhân viên trường học thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuy Hòa năm 2020 24/04/2020
13 1940/UBND V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. 16/04/2020
14 1692/UBND Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 04/04/2020
15 1532/UBND Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 27/03/2020
16 183/TB-KLTP Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 18/09/2019
17 73/2019/NĐ-CP Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 05/09/2019
18 1894/TB-UBND Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (QSD 116 lô đất thuộc KDC tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án Đường Bạch Đằng giai đoạn 2, Khu đất số 01 tại phường Phú Thạnh và phường Phú Đông) 15/08/2019
19 1730/TB-UBND Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (QSDĐ đối với 41 lô đất thuộc DA Khu TĐC để di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi triều cường tại Phú Đông) 24/07/2019
20 2123/QĐ-UBND Quyết định v/v ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của UBND thành phố Tuy Hòa 08/05/2019
Hiển thị 1 - 20 of 325 kết quả.
của 17