Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 73/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạt vi phạm hành chính trong hoạt động XD: Dương Minh Hoài 26/07/2016
22 72/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạt vi phạm hành chính trong hoạt động XD: Nguyễn Thành Nhân 26/07/2016
23 74/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạt vi phạm hành chính trong hoạt động XD: Võ Quốc 26/07/2016
24 69/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạt vi phạm hành chính trong hoạt động XD: Bùi Thị Thông 20/07/2016
25 68/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạt vi phạm hành chính trong hoạt động XD: Đào Danh Lượng 19/07/2016
26 67/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạt vi phạm hành chính trong hoạt động XD: nguyễn Thị Mận 19/07/2016
27 56/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng - Lê Thị Lòng 14/06/2016
28 57/QĐ-XPVPHC Quyết định XPVPHC trong lĩnh vực hoạt động xây dựng - Nguyễn Thị Thé 14/06/2016
29 55/QĐ-XPVPHC Quyết định XPVPHC trong lĩnh vực hoạt động xây dựng- Nguyễn Thị Kiều Hương 13/06/2016
30 52/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động XD: Nguyễn Hiền Thơ 06/06/2016
31 48/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động XD: Phan Thị Thu Thảo 02/06/2016
32 49/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động XD: Nguyễn Bá Hùng 02/06/2016
33 50/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động XD: Nguyễn Mạnh Quân 02/06/2016
34 51/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động XD: Võ Sơ 02/06/2016
35 38/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động XD: Phan Minh Hoàng 29/05/2016
36 43/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ: DNTN Đinh Hồng Vi (Đinh trọng Cường) 05/05/2016
37 42/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động XD: Diệp Tường thoại 29/04/2016
38 40/QĐ-XPVPHC Quyết đinhh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động XD: Ngô Định 29/04/2016
39 41/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động XD:Phạm Thái Nguyên 29/04/2016
40 39/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động XD: Đoàn Mạnh 29/04/2016
Hiển thị 21 - 40 of 145 kết quả.
của 8