Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1828/TB-UBND Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Tuy Hòa năm 2020 24/04/2020
2 1829/TB-UBND Thông báo tuyển dụng viên chức nhân viên trường học thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuy Hòa năm 2020 24/04/2020
3 03/TB-HĐTTCC Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên 26/10/2018
4 01/TB-HĐTTCC Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia dự thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên. 14/09/2018
5 1071/SNV - XDCQ V/v xử lý kỷ luật đối với cán bộ xã. 26/12/2014
6 10/TB-HĐTT Thông báo thời gian nhận tài liệu ôn thi, hướng dẫn ôn thi, và thời gian thi tuyển công chức cấp xã năm 2014 10/12/2014
7 2312/STNMT-VP V/v Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ 27/11/2014
8 57/TB-SNV V/v tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 13/10/2014
9 Quyết định số 4771/QĐ-UBND Quyết định v/v điều động công chức: Vũ Ngọc Tường 14/08/2014
10 Quyết định số 4772/QĐ-UBND Quyết định V/V tiếp nhận điều động và bổ nhiệm: Lý Công Nguyên 14/08/2014
Hiển thị 10 kết quả
của 1