Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2662/TB-UBND Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Đấu giá quyền sử dụng đất ở 14 lô đất đường An Dương Vương) 17/09/2018
2 1150/TB-UBND Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ( 64 lô đất ) 15/04/2018
3 512/TB-UBND Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Tuy Hòa 05/04/2018
4 303/TB-UBND Thông báo công bố công khai KH sử dụng đất 2016 của TP Tuy Hòa 03/06/2016
5 1012/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Tuy Hòa. 17/05/2016
6 13/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 24/04/2015
7 320/QĐ-UBND Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Yên. 13/03/2015
8 17/TB-STNMT Thông báo v/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện 28/01/2015
9 290/UBND-KT V/v thực hiện công văn 5838/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 31/12/2014 về Phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật đất đai. 22/01/2015
10 32/STNMT-QLĐĐ V/v triển khai thực hiện thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong năm 2015 theo Nghị quyết 114/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 và Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 cuqả HĐND tỉnh. 08/01/2015
11 5974/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện DA khu nhà ở cán bộ chiến si Công an tỉnh Phú Yên tại phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa : Nguyễn Văn Sum 10/12/2014
12 5980/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện DA khu nhà ở cán bộ chiến si Công an tỉnh Phú Yên tại phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa : Trần Thị Thu Mơ 10/12/2014
13 5981/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện DA khu nhà ở cán bộ chiến si Công an tỉnh Phú Yên tại phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa : Nguyễn Hữu Hạnh 10/12/2014
14 5982/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện DA khu nhà ở cán bộ chiến si Công an tỉnh Phú Yên tại phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa : Nguyễn Văn Thương 10/12/2014
15 5983/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện DA khu nhà ở cán bộ chiến si Công an tỉnh Phú Yên tại phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa : Phan Tấn Hải 10/12/2014
16 5984/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện DA khu nhà ở cán bộ chiến si Công an tỉnh Phú Yên tại phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa : Huỳnh Phụng 10/12/2014
17 5985/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện DA khu nhà ở cán bộ chiến si Công an tỉnh Phú Yên tại phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa : Lê Sâm 10/12/2014
18 5986/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện DA khu nhà ở cán bộ chiến si Công an tỉnh Phú Yên tại phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa : HUỳnh Văn Tứ 10/12/2014
19 5979/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện DA khu nhà ở cán bộ chiến si Công an tỉnh Phú Yên tại phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa : Lê Hồng Lĩnh 10/12/2014
20 5987/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện DA khu nhà ở cán bộ chiến si Công an tỉnh Phú Yên tại phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa : Nguyễn Kim Phước 10/12/2014
Hiển thị 1 - 20 of 35 kết quả.
của 2