Văn Bản Hành Chính Thành Phố Tuy Hòa Văn Bản Hành Chính Thành Phố Tuy Hòa

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2021/TB-UBND Thông báo về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 09/06/2020
2 1894/TB-UBND Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (QSD 116 lô đất thuộc KDC tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án Đường Bạch Đằng giai đoạn 2, Khu đất số 01 tại phường Phú Thạnh và phường Phú Đông) 15/08/2019
3 1730/TB-UBND Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (QSDĐ đối với 41 lô đất thuộc DA Khu TĐC để di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi triều cường tại Phú Đông) 24/07/2019
4 405/TB-UBND Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (QSDĐ 90 lô đất Ô phố LK1 và LK2 thuộc DA HTKT các KDC tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ DA đường Bạch Đằng giai đoạn 2, phường Phú Thạnh và phường Phú Đông) 22/02/2019
5 3303/TB-UBND Thông báo lựa chọn đấu giá tài sản (115 lô đất thuộc DA hạ tầng kỹ thuật các KDC tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ DA đường Bạch Đằng gd2 (khu đất số 1), phường Phú Thạnh, phường Phú Đông; 01 lô đất thuộc DA đường Điện Biên Phủ; 04 lô đất đường An Dương Vương; 02 lô đất đường Hai Bà Trưng; 01 lô đất tại khu đất 47 Nguyễn Trung Trực). 25/12/2018
6 3010/TB-UBND Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (QSDĐ 222 lô đất thuộc DA hạ tầng kỹ thuật các KDC tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ DA đường Bạch Đằng giai đoạn 2, phường Phú Thạnh và phường Phú Đông. 13/11/2018
7 3005/TB-UBND Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (31 lô đất thuộc DA đường Điện Biên Phủ, 01 lô đất ô phố CT01-05 thuộc DA đường Điện Biên Phủ) 09/11/2018
8 2982/TB-UBND Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (14 lô đường An Dương Vương thuộc khu A và B, 01 lô đất thuộc DA khép kién KDC khu đất 47 Nguyễn Trung Trực và 03 lô đất thuộc khu B KDC Rạch Bầu Hạ) 07/11/2018
9 1913/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Tuy Hòa 03/10/2018
10 2690/TB-UBND Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (06 lô khép kín KDC khu phố 1 Nguyễn Trung Trực; 01 lô khép kín KDC khu đất 47 Nguyễn Trung Trực, Phường 8 và 08 lô đất thuộc khu B KDC Rạch Bầu Hạ. 25/09/2018
11 2662/TB-UBND Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Đấu giá quyền sử dụng đất ở 14 lô đất đường An Dương Vương) 17/09/2018
12 1150/TB-UBND Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ( 64 lô đất ) 15/04/2018
13 512/TB-UBND Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Tuy Hòa 05/04/2018
14 303/TB-UBND Thông báo công bố công khai KH sử dụng đất 2016 của TP Tuy Hòa 03/06/2016
15 1012/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Tuy Hòa. 17/05/2016
16 13/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 24/04/2015
17 320/QĐ-UBND Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Yên. 13/03/2015
18 17/TB-STNMT Thông báo v/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện 28/01/2015
19 290/UBND-KT V/v thực hiện công văn 5838/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 31/12/2014 về Phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật đất đai. 22/01/2015
20 32/STNMT-QLĐĐ V/v triển khai thực hiện thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong năm 2015 theo Nghị quyết 114/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 và Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 cuqả HĐND tỉnh. 08/01/2015
Hiển thị 1 - 20 of 45 kết quả.
của 3