image banner

Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Báo cáo kết quả bước 1 Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố Tuy Hòa

Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Báo cáo kết quả bước 1 Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố Tuy Hòa
Tập tin tải về:
3014_210810054653.kyso.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
QR