image banner

Tham gia góp ý đối với Dự thảo Báo cáo kết quả Bước 4 của Dự án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố Tuy Hòa

Tham gia góp ý đối với Dự thảo Báo cáo kết quả Bước 4 của Dự án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố Tuy Hòa
Tập tin tải về:
2_cv-3489-gop-y-buoc-4.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
QR