image banner

Tham gia góp ý đối với Dự thảo Báo cáo kết quả Bước 6 của Dự án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố Tuy Hòa

Tham gia góp ý đối với Dự thảo Báo cáo kết quả Bước 6 của Dự án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố Tuy Hòa
Tập tin tải về:
3_cv-3490-gop-y-buoc-6.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
QR