image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Đó là chỉ đạo của đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh khi kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp tại Thị ủy Đông Hòa vào chiều 3/4.

anh tin bai

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC DUNG

Tham dự buổi kiểm tra có các thành viên của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Thường trực Thị ủy, đại diện lãnh đạo các ngành liên quan của TX Đông Hòa.

 

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ năm 2021 đến nay, Thường trực Thị ủy Đông Hòa tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa bàn thị xã. Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Thị ủy.

 

Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ hơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên; tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp dần được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hoạt động của các cơ quan tư pháp đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp trong hoạt động điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc giữa các cơ quan chức năng chưa kịp thời, sâu sát; tỉ lệ thi hành án về việc và tiền chưa đạt chỉ tiêu được giao; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tuy được quan tâm nhưng chất lượng, hiệu quả chưa cao…

 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị Thường trực Thị ủy Đông Hòa tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về công tác tư pháp và cải cách tư pháp ở địa phương theo các nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và những văn bản đã ban hành về công tác này.

 

anh tin bai

Đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: NGỌC DUNG

Đồng chí Cao Thị Hòa An cũng đề nghị Thường trực Thị ủy Đông Hòa tiếp thu đầy đủ, toàn diện ý kiến của các thành viên của đoàn kiểm tra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những hạn chế, tồn tại; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật.

 

Trong thời gian tới, các cơ quan tư pháp đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thông nghiệp vụ pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Đảng để giữ gìn kỷ cương phép nước, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị địa phương…

 

Theo NGỌC DUNG/PYO

Tin mới
Tin nổi bật
QR